Skip to main content

Inflation är.. vadå?

Inflation är ett ämne som diskuteras flitigt nuförtiden, då vi hör om höga inflationstal i Sverige och globalt. Men vad betyder det egentligen?

Kort och gott

Kort sagt, det avser ökningen av en varas värde eller minskningen av pengars köpkraft. Oavsett hur man ser på det så handlar det om pengars värde. Inflation innebär en allmän ökning av prisnivån, vilket resulterar i att samma mängd pengar kan köpa färre varor. Inflation uttrycks vanligtvis i procent.

Vad är “inflationstakt”?

Inflation innebär alltid en ökning av den generella prisnivån. Men när man talar om “inflationen är nu XX%” syftar man egentligen på inflationstakten. Detta avser ökningen av inflationen i procent under en viss tidsperiod. Till exempel, om två liter mjölk kostade 20 kr den 1:a juli förra året och inflationstakten är 10%, skulle mjölken kosta 22 kr den 1:a juli i år. Inflationstakten jämförs nästan alltid med samma period året innan.

Hur mycket är en bra inflation?

Enligt nationalekonomer är en bra inflation runt 2%, vilket också är det mål som Riksbanken strävar efter. En inflation på 2% anses vara gynnsam för att stödja den ekonomiska tillväxten och öka stabiliteten. Riksbanken kan reglera detta genom att höja eller sänka styrräntan. Om inflationen är för låg sänker Riksbanken räntan för att främja utlåning och konsumtion, vilket i sin tur stimulerar ekonomin. Å andra sidan, om inflationen är för hög, höjer Riksbanken räntan för att minska konsumtionen och kontrollera inflationen. Det är detta som vi varit med om en hel del det senaste – styrräntan går upp, och bankernas räntor på bland annat bolån går upp, och den svenska befolkningen får plötsligt väldigt mycket mindre pengar över varje månad.

Ett land som hade extrem inflation var Tyskland under mellankrigstiden, där de försökte lösa det hela genom att trycka mer pengar. Det ledde till vad som kallas för hyperinflation, och pengarnas värde störtdök. För att handla lite mjölk behövdes en skottkärra full med pengar.

Orsaker till ökad inflation

Inflationen tenderar att öka under högkonjunkturer när ekonomin är stimulerad och människor har mer pengar att spendera. Det finns ökad ekonomisk aktivitet, sysselsättning och företagstjänster, vilket leder till en ökning av priserna. Å andra sidan minskar inflationen under lågkonjunkturer när konsumenter sparar mer och konsumerar mindre på grund av ekonomisk osäkerhet.

Nyfiken på mer? Fortsätt att läsa fler artiklar hos oss HÄR. Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar till info@yourcfo.se eller på telefon 031-14 66 46.

Tjänstebil och förmånsbil

Vad är skillnaden? Är det en bra idé? Hur påverkar det mitt företag och min personliga ekonomi? Många frågor, och vi har såklart många svar. Läs vidare för att stilla din nyfikenhet, och släcka din kunskapstörst. Eller bara för att du verkligen vill veta vad som gäller, utan tjafs.

Vad är en tjänstebil?

En tjänstebil är helt enkelt en bil som används för företagets ändamål. Det kan vara en bil som ägs av företaget eller som företag leasar. Att ha en tjänstebil är möjligt för både enskilda firmor och aktiebolag, förutsatt att bilen används för affärsrelaterade ändamål. Det är viktigt att tydligt separera privat och affärsanvändning, och att använda sig av en körjournal som man fyller i kontinuerligt. Extra viktigt är det i tre fall:

 • om man använder bilen pyttelite privat (ringa omfattning, läs mer i nästa stycke)
 • om man kör mer än 3 000 mil i tjänsten/år (arbetsgivaren får minska förmånsvärdet 25%)
 • om man har fritt drivmedel till bilen (drivmedelsförmån på privata resor)

När blir en tjänstebil en förmån?

Så länge man använder tjänstebilen privat i “ringa omfattning” så räknas det inte som en förmån, och ingen extra beskattning gäller. Men vad tycker Skatteverket är ringa omfattning då? Högst 10 tillfällen per år, och högst 100 mil/år. Inte supermycket, med andra ord. Använder du bilen mer än så för privata ändamål så ska du förmånsbeskattas. Överskrider du “ringa omfattning” (vilket är väldigt lätt hänt för de allra flesta) så räknas din tjänstebil som en bilförmån (eller förmånsbil beroende på hur man vill rimma), och då uppstår förmånsbeskattning.

Hur beskattas man som privatperson för en förmånsbil?

Beskattningen av förmånsbilar baseras på ett schablonbelopp, också känt som förmånsvärde. Skatteverket fastställer detta värde och det läggs sedan till på den anställdes lön. Är du nyfiken på förmånsvärdet, så kan du klicka dig vidare till Skatteverkets beräkningsverktyg HÄR. Det är viktigt för företagare att vara medvetna om regeländringar, särskilt sådana som påverkar förmånsvärden för miljöanpassade bilar. Värt att notera är att förmånsvärdena går upp när statslåneräntan går upp, eftersom det är en av faktorerna som används för att räkna ut förmånsvärdet. En annan faktor är prisbasbeloppet, som höjs i princip varje år.

Att förstå skattereglerna för förmånsbilar hjälper företagare att optimera förmånerna och undvika överraskningar vid årets slut. Det är också en bra idé att överväga olika löneavdragsalternativ, såsom bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag, beroende på den anställdes och företagets specifika situation. Oavsett vilket man väljer så blir kostnaden densamma för företaget, med sociala avgifter. Den som påverkas är den anställde.

Ska man välja bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag?

Med bruttolöneavdrag minskar man den anställdes lön i utbyte mot exempelvis en förmånsbil. Kort och gott; en del av lönen dras före skatt. Detta minskar hur mycket som betalas i arbetsgivaravgift. För den anställde innebär detta också att det påverkar den sjuklönegrundande inkomst och pension, samtidigt som förmånsvärdet gör att skatten ökar för den anställde.

Nettolöneavdrag minskar nettolönen för den anställda och minskar även det skattepliktiga förmånsvärdet. Det påverkar inte bruttolönen som i sin tur skulle ha påverkat sjuklönegrundande inkomst och pension. Kort och gott; den anställdes inkomst och skatt påverkas inte, arbetsgivaravgift påverkas inte. Beloppet den anställde får insatt på kontot minskar med samma summa som avdraget.

Om du är både ägare och anställd så är det fördelaktigt att använda sig av nettolöneavdrag för bilförmånen, och sedan höja din lön med samma belopp. Detta är på grund av de så kallade 3:12-reglerna, som reglerar hur högt utdelningen ska beskattas. De som använder sig av huvudregeln får då på ett sätt tillgodoräkna sig bilförmånen, eftersom lönen höjts med samma summa.

Hur påverkar en tjänste- eller förmånsbil resultatet för ett företag?

Oavsett om en bil behövs eller inte i tjänsten så är kostnaden, hör och häpna, OKEJ att dra av i ditt företag!
Om bilen används i tjänst så får halva momsen dras, men är det endast en förmånsbil som inte används i tjänst så får ingen moms dras. Hela summan ska kostnadsföras. Den anställda måste förmånsbeskattas på hela belopppet, och företaget betalar sociala avgifter på förmånen.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Kassaregister – vad är det?

Ett kassaregister är avsett att dokumentera varje försäljning av varor eller tjänster som genomförs med kontant betalning.

Betalning med kontanter eller kort kräver användning av kassaregister

Företag som säljer varor och tjänster till konsumenter och tar emot betalning i form av kontanter, sedlar, mynt, kontokort, eller annan elektronisk betalning som exempelvis Swish eller presentkort måste registrera dessa transaktioner genom ett godkänt och certifierat kassaregister. Detta görs med hjälp av en kassaapparat, kassaterminal eller kassasystem. Syftet med lagen om kassaregister är att skydda seriösa företagare från oseriösa företag och illegal konkurrens. Lagstiftningen är designad för att försvåra bedrägerier och underlätta Skatteverkets övervakning av företagens försäljning av varor och tjänster.

Fortnox (som vi har svart bälte i) har kopplingar till många olika typer av kassaregister, som kan förenkla din administration. Inläsning och bokföring av dagsavslut automatiseras, och felmarginalen krymper snabbt! Dessutom får du information i realtid från de allra flesta systemen.

Krav för användning av kassaregister

Ett kassaregister måste säkerställa fullständig dokumentation av alla transaktioner. Det inkluderar förmågan att generera kvitton åt kunder, spara historik och visa programmets inställningar och ändringar. Kassaregistret måste vara tillverkardeklarerat, vilket innebär att det måste finnas en officiell deklaration från tillverkaren. Dessutom måste det vara anslutet till ett certifierat kontrollsystem, och alla registreringar ska generera en kontrollremsa med en oåtkomlig kontrollkod för användarna. Dessa specifika krav finns för att Skatteverket ska kunna genomföra noggranna kontroller hos företag och övervaka försäljningen av varor och tjänster.

Krav på kassaregister kan undantas genom ansökan, under förutsättning att försäljningen kan dokumenteras genom ett alternativt tillförlitligt system. Vissa verksamheter, såsom de med begränsad omfattning, taxitjänster, hem- och distansförsäljning, varuautomater och andra obemannade försäljningsplatser, liksom kommuner och landsting, är dock undantagna från kravet att använda kassaregister.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ska du starta eget? Steg-för-steg

Har du noggrant övervägt vad det innebär att starta eget och känner dig redo att ta steget? Då är det dags att ta hand om de formella detaljerna och det tillhörande administrativa arbetet. Vi vägleder dig genom processen steg för steg!

Välj bolagsform

Beroende på verksamhetens art är det viktigt att välja rätt bolagsform med tanke på ansvar, ekonomisk risk och om du planerar att starta eget ensam eller tillsammans med andra. De vanligaste bolagsformerna inkluderar enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

Vilka faktorer påverkar ditt val av bolagsform?

 • Om du kommer att ha parallella inkomster från en anställning.
 • Om du överväger att ta lån för företaget, vilket kan vara fördelaktigt med ett aktiebolag.
 • Om du är beredd att investera 25 000 kr i aktiekapital, vilket krävs för ett aktiebolag.

Läs mer om vilken bolagsform som passar för dig HÄR!

Välj företagsnamn (och domännamn)

Ditt företagsnamn bör underlätta för kunderna att hitta dig och måste vara unikt och skilja sig från andra företag. Namnet bör också vara förenligt med din verksamhet och inte vara vilseledande. Se till att göra det lätt att komma ihåg och lägga på minnet.

Kontrollera om företagsnamnet är tillgängligt hos Bolagsverket eller genom att registrera det hos verksamt.se. Komplettera med ett domännamn som är lätt etsar sig fast hos dina framtida kunder.

Registrera företaget (F-skatt och moms)

Genomför den formella företagsregistreringen på verksamt.se, där du kan:

 • Registrera dig som arbetsgivare
 • Ansöka om F-skatt eller FA-skatt
 • Anmäla att du ska vara momsregistrerad
 • Registrera ditt företagsnamn
 • Ange SNI-kod (läs mer om SNI-kod HÄR)

F-skatt krävs för tjänsteföretag. Du är ansvarig för att själv betala skatt och sociala avgifter när någon anlitar dig. F/A-skatt är ett alternativ för de som både har en anställning och driver eget företag. Momsregistrering krävs om ditt företag säljer för över 30 000 kr exklusive moms per år.

Skaffa eventuella tillstånd

Vissa verksamheter kräver tillstånd, som exempelvis restauranger, finansiella tjänster, eller verksamheter som hanterar djur eller kemiska produkter. Kontakta en näringslivsrådgivare i din kommun för att få information om vilka tillstånd ditt företag eventuellt behöver.

Öppna ett företagskonto

Öppna ett företagskonto hos en bank för att skilja på privata och företagets pengar. Även om det inte är formellt krav för enskilda firmor underlättar det att ha ett företagskonto och koppla ett bankgiro dit.

Skaffa och registrera ett kassaregister

Om ditt företag hanterar kontantbetalningar eller betalningar med kontokort krävs ett kassaregister. Registrera det hos Skatteverket genom deras tjänst “Kassaregister”. Läs mer om kassaregister HÄR.

Skaffa en personalliggare

För vissa verksamheter som byggbranschen, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- eller tobaksgrossister, hotell- och restaurangbranschen och tvätteribranschen krävs en personalliggare. Vi rekommenderar en digital version, som har koppling till Fortnox. Detta underlättar administration, och de anställda kan enkelt redovisa sina arbetade timmar.

Teckna nödvändiga företagsförsäkringar

Vid uppstarten behöver du försäkringar för ditt företag och eventuellt för dina anställda. Vilka försäkringar du behöver beror på verksamhetens karaktär och eventuella risker.

Lös bokföring och redovisning genom att höra av dig till oss

Som företagare är du lagligt skyldig att föra bokföring. Det innebär att registrera händelser som inköp och försäljning. Du kan välja att sköta bokföringen själv eller anlita en redovisningsbyrå för att underlätta arbetet, och frigöra rejält med tid. Gissningsvis har du INTE startat företag för att du älskar bokföring och ekonomiadministration. Låt oss hjälpa dig att hjälpa dig själv!

Skapa en företagshemsida

En digital närvaro är idag nödvändig för de flesta företag, även om du inte planerar att sälja produkter online. En hemsida är en förutsättning för digital marknadsföring på plattformar som Google, Instagram eller Facebook. Vi använde oss av Haj Agency för vår finfina hemsida.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, men vi tror på dig! Du löser det här! Vill du har oss i din ringhörna? Vill du lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Företagsform – hur väljer man?

Att förstå skillnaderna mellan olika företagsformer är avgörande när du startar och driver ett företag. Beroende på vilken bolagsstruktur du väljer så finns det olika konsekvenser för beskattning, juridiskt ansvar och drift. Du väljer själv vilken företagsform som passar bäst för din tilltänkta verksamhet. Det kan vara svårt att veta vad man ska välja. Därför har vi gjort en översikt över de tre vanligaste företagsstrukturerna och hur de påverkar ditt företag.

Företagsform 1: Enskild firma

Beskattning:

 • Enskilda firmor beskattas som en del av ägarens personliga inkomst. Det innebär att företagets vinst eller förlust rapporteras på ägarens personliga skattedeklaration.
 • Beskattningen är progressiv, vilket innebär att skattesatserna ökar med ökande inkomst.
 • Har du en anställning du får parallel inkomst från, så påverkas din beskattning av detta på grund av skiktgränsen (som du kan läsa mer om här).

Juridiskt ansvar:

 • Ägaren har personligt ansvar för företagets skulder och förpliktelser. Det innebär att dina personliga tillgångar kan vara i fara om företaget går i konkurs eller drabbas av juridiska problem.

Fördelar:

 • Enkel och billig att starta och administrera.
 • Full kontroll över företaget.

Företagsform 2: Aktiebolag

Beskattning:

 • Aktiebolag beskattas separat från ägarna. Företaget betalar skatt på vinsten, och ägarna beskattas separat på eventuella utdelningar.
 • Företaget kan dra av affärsrelaterade kostnader, vilket minskar företagets skattepliktiga inkomst.

Juridiskt ansvar:

 • Aktiebolag är en separat juridisk enhet, och ägarna har normalt sett inget personligt ansvar för företagets skulder eller förpliktelser. Deras ekonomiska ansvar begränsas till sina investeringar i företaget.

Fördelar:

 • Begränsat personligt ansvar.
 • Ökad trovärdighet gentemot kunder och affärspartners.
 • Möjlighet att locka investerare genom försäljning av aktier.

Företagsform 3: Handelsbolag

Beskattning:

 • Handelsbolag beskattas som en del av ägarnas personliga inkomst, liknande enskild firma. Vinsten fördelas vanligtvis proportionellt mellan ägarna.

Juridiskt ansvar:

 • Ägarna har personligt ansvar för företagets skulder och förpliktelser, precis som i en enskild firma.

Fördelar:

 • Delat ansvar och samarbete mellan ägarna.
 • Flexibel struktur för partnerskap.

Dessa är de tre vanligaste företagsstrukturerna, men det finns också andra, som kommanditbolag, ekonomisk eller ideell förening. Verksamt har satt ihop en tydlig översikt, som du kan läsa om du klickar här. Vilken företagsstruktur som är bäst för dig beror på dina specifika affärsbehov, mål och risktolerans. Det är viktigt att rådgöra med en redovisningskonsult innan du väljer en struktur för att säkerställa att den bäst passar din verksamhet och situation. Förståelse för skillnaderna mellan dessa strukturer är en viktig första steg mot att fatta välgrundade beslut för ditt företags framtid.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Lagförändringar: Nytt år, nya lagar!

Lagförändringar under det nya året 2024 kan innebära betydande föränringar som påverkar dig och ditt företag. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Därför bjuder vi dig på en lättöverskådlig sammanfattning över några av de mest relevanta förändringarna:

Höjd jämförelseränta för ränteförmån

Från och med 1 januari 2024 ökar jämförelseräntan för ränteförmån med en halv procentenhet, vilket innebär att den blir statslåneräntan + 1,5 procentenheter. Vad betyder egentligen det här? Läs mer om det i vårat inlägg HÄR som förklarar det hela lite närmre. Kort och gott: detta påverkar beskattningen när anställda lånar pengar av arbetsgivaren.

Ingen uppräkning av skiktgränsen

Skiktgränsen för statlig skatt förblir oförändrad för 2024 och stannar på 598 500 kr, då den inte räknas upp enligt den vanliga metoden. Vad betyder detta? Läs mer HÄR!

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för 15–18 åringar

Från och med 1 januari 2024 slopas nedsättningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 15 och 18 år, vilket innebär att arbetsgivaravgiften för denna åldersgrupp nu är 31,42%. Läs mer om ditt företag påverkas HÄR.

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

Det ordinarie jobbskatteavdraget ökar med i genomsnitt 2 600 kr/år, samtidigt som förändringar gäller för äldre arbetskraft för att behålla dem på arbetsmarknaden. Hur påverkar detta ditt företag? Läs mer HÄR!

Förlängd expertskatt

Skattelättnaden för experter, forskare och nyckelpersoner utvidgas från att gälla i högst fem år till att nu omfatta högst sju år för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Läs mer HÄR!

Sänkt skatt på bensin och diesel

Energiskatten på bensin och diesel sänks, och reduktionsplikten för bensin och diesel minskas till 6%, vilket kan påverka ditt företags kostnader för bränsle. Resultat: 4 miljoner ton koldioxid extra i utsläpp. Läs mer om hur den sänkta skatten påverkar ditt företag HÄR!

Digitala bolags- och föreningsstämmor

Från och med 1 januari 2024 förenklas möjligheterna för digitala stämmor för olika bland annat aktiebolag, BRF:er och ekonomiska föreningar. Detta underlättar flexibiliteten och hanteringen av bolags- och föreningsangelägenheter. Det ska framgå av bolagsordningen att stämman får hållas digitalt.

Allframtidsupplåtelser – höjt belopp

Beloppet för omkostnadsberäkning vid engångsersättning för allframtidsupplåtelser höjs från 5 000 kr till 12 000 kr, vilket kan påverka ekonomin vid sådana överlåtelser. Fundersam på vad det innebär, eller ens betyder? Läs mer HÄR!

Förenklad modell för beräkning av FoU-avdraget

Reglerna för FoU-avdraget förenklas, och avdraget kan nu göras mot summan av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning och utveckling. Läs mer om detta HÄR!

Håll koll på dessa lagförändringar för att optimera din verksamhet och anpassa dig till det nya skattemässiga landskapet! Det är väldigt viktigt att hålla sig uppdaterad kring skattelagstiftning och regeländringar, för att kunna dra full nytta av tillgängliga skatteförmåner och andra incitament som hjälper dig och ditt företag.
Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar
!

FoU-avdraget: förenklad modell för beräkning

FoU-avdraget får förenklade regler. Avdraget kan nu göras mot summan av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning och utveckling. Vad betyder förenklingen av FoU-avdraget rent praktiskt?

FoU-avdraget

FoU-avdraget, eller avdrag för forskning och utveckling, är en skattelättnad som syftar till att främja och stödja företag som investerar i just forskning och utveckling.

Tidigare beräkningsmodell

Tidigare fanns det särskilda regler och komplexiteter vid beräkning av FoU-avdraget. Avdraget var kopplat till vissa kostnader för forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Dessa kostnader kunde inkludera utgifter för personal, kostnader för material och andra kostnader som var direkt relaterade till forskningsverksamheten. Komplexiteten i att identifiera och dokumentera specifika kostnader för FoU gjorde det utmanande för företag att använda sig av avdraget.

Förenklad modell

Med den förenklade modellen kan företag nu göra FoU-avdraget mot summan av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften för personer som är engagerade i forsknings- och utvecklingsarbete.

Påverkan på företag

Förenklingen av beräkningsmodellen gör det mer lättillgängligt och mindre komplicerat för företag att dra nytta av FoU-avdraget. Företag kan dra av FoU-relaterade kostnader mot lönekostnader för att minska skattebördan och öka incitamenten för forskning och utveckling. Detta bidrar till att öka investeringarna i FoU-aktiviteter och därigenom främja innovation och konkurrenskraft.

Ökad tillgänglighet för små och medelstora företag

Förenklingen kan komma att vara särskilt fördelaktig för mindre företag som tidigare kan ha upplevt hinder på grund av komplexiteten i de tidigare reglerna.

Det är väldigt viktigt att hålla sig uppdaterad kring skattelagstiftning och regeländringar, för att kunna dra full nytta av tillgängliga skatteförmåner och andra incitament som hjälper dig och ditt företag.
Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Allframtidsupplåtelse – höjt belopp

Beloppet för omkostnadsberäkning vid engångsersättning för allframtidsupplåtelser höjs från 5 000 kr till 12 000 kr, vilket kan påverka ekonomin vid sådana överlåtelser.

Allframtidsupplåtelse?

Allframtidsupplåtelse är en term som ofta används inom skatt och ekonomi. Det avser överlåtelse av rättigheter som sträcker sig över en längre tidsperiod, ofta in i framtiden. En part överlåter sina rättigheter, exempelvis användningen av ett patent, för en längre tid, vanligtvis flera år framöver. En omkostnadsberäkning används ofta för att bestämma det belopp som ska tas upp som kostnad för överlåtaren, och intäkt för mottagaren.

Höjt belopp för omkostnadsberäkning

Beloppet som används för att beräkna omkostnaderna vid sådana överlåtelser har ökat från 5 000 kr till 12 000 kr. Inga konstigheter egentligen; innan höjningen var omkostnadsbeloppet begränsat till 5 000 kr. Det innebar att överlåtaren kunde dra av upp till detta belopp, och mottagaren kunde bokföra intäkter upp till samma belopp. Nu är detta beloppet höjt till 12 000 kr.

Påverkan på företag

 • Ökade kostnader för överlåtelser: Den höjda omkostnadsberäkningsgränsen kan öka kostnaderna för företagen vid genomförande av sådana överlåtelser.
 • Ekonomisk påverkan: Företagets ekonomi kan påverkas beroende på antalet och omfattningen av allframtidsupplåtelser som företaget är inblandat i.
 • Påverkan på budget och strategi: Företag kan behöva justera sina budgetar och strategier för att hantera de ökade omkostnaderna som är förknippade med dessa överlåtelser.

Varför detta beslutet har tagits

 • Anpassning till marknadsförändringar: För att spegla förändringar i marknadsförhållanden och kostnadsnivåer.
 • Stödja affärsverksamhet: För att stödja företag som är involverade i långsiktiga överlåtelser och främja affärsverksamhet.
 • Lagstiftningsändringar: Som en del av bredare lagstiftningsändringar för att anpassa sig till ekonomiska och affärsmässiga förändringar.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Energiskatt sänks på bensin och diesel

Energiskatt på bensin och diesel sänks och reduktionsplikten för bensin och diesel minskas till 6%. Detta kan komma att påverka ditt företags kostnader för bränsle.

Energiskatt på bensin och diesel

Energiskatt är en skatt som tas ut på olika former av energibärare, inklusive bränslen som används i fordon, såsom bensin och diesel. Energiskatten infördes i Sverige år 1951, och var då på 1 öre per kWh. 2024 är den 53,5 öre per kWh (inklusive moms).

Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Precis som titeln beskriver så sänks skatten på både bensin och diesel. Det innebär att företag som använder dessa bränslen kommer att betala mindre i energiskatt för varje liter bränsle de köper.

Reduktionsplikt för bensin och diesel minskas till 6%

Reduktionsplikt avser kravet på att minska mängden växthusgasutsläpp från bränslen. Att minska reduktionsplikten betyder att kravet på att ställa om till grönare alternativ inte är lika strikt. I praktiken betyder detta att Sveriges utsläpp från inrikes transporter spås öka med 4 miljoner ton koldioxid, jämfört med 2023. Om detta fortsätter på samma sätt så kommer det i praktiken bli omöjligt för regeringen att nå klimatmålen år 2030. Man skulle kunna undra vart detta passar in i Sverige genomförande av Agenda 2030.

Påverkan på företag

Företag som är beroende av bensin och diesel i sin verksamhet påverkas på följande sätt:

 • Lägre kostnader för bränsle: Sänkningen av energiskatten på bensin och diesel kommer att resultera i lägre kostnader för företagen när de köper bränsle.
 • Ökad lönsamhet: Minskade kostnader för bränsle kan öka företagets lönsamhet genom att minska driftskostnaderna.
 • Positiv effekt på transporter: Företag inom transportsektorn, logistik och andra branscher som är starkt beroende av bränsle kan dra nytta av sänkta kostnader och förbättrad konkurrenskraft.

Hur det påverkar miljön är dock en helt annan femma. Vill man kan man läsa mer om det HÄR, men i korta drag; mer översvämningar, svårare torka, Norrland får klimat som Skåne. Man kan hoppas på att andra beslut tas 2025 som istället uppmuntrar till grönare omställning, eftersom Norrland är underbart precis som det är!

Varför detta beslutet har tagits

 • Minskningen av energiskatten och reduktionsplikten är en del av regeringens strategi för att stödja företag och minska kostnaderna för företagsdrift.
 • Det mildrar även effekterna av ökande bränslepriser, på grund av faktorer som geopolitiska händelser och globala marknadsförändringar.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Expertskatt förlängs

Skattelättnaden för experter, forskare och nyckelpersoner, även kallad “expertskatt”, förlängs från att tidigare gällt i högst fem år till nu att omfatta högst sju år. Syftet med denna förändring är att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Här är en närmare förklaring och hur ett företag kan påverkas:

Expertskatt eller skattelättnad för experter

Expertskatt är precis vad det låter som; en särskild skatteåtgärd som riktas mot experter, forskare och nyckelpersoner inom företag. Skattelättnaden innebär oftast förmånliga skattevillkor för dessa personer för att göra det mer attraktivt för dem att arbeta i Sverige. 25 % av inkomsten som experten får är fri från skatter och sociala avgifter.

Förlängning från högst fem år till högst sju år

Tidigare var den maximala perioden för skattelättnaden fem år, men nu har den perioden förlängts till sju år som högst. De personer som omfattas av expertskatten kan dra nytta av dessa förmånliga skattevillkor under en längre tidsperiod.

Syfte: Stärka Sveriges internationella konkurrenskraft

Skatteförmånerna för experter och nyckelpersoner är en strategi för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft från utlandet. Genom att förlänga perioden för dessa skatteförmåner skapar man en mer gynnsam och långsiktig arbetsmiljö för internationella experter. Genom detta stärks Sveriges position på den internationella arbetsmarknaden.

Påverkan på företag

 • Attraktionskraft: Förlängningen av skatteförmånen ökar (förhoppningsvis) Sveriges attraktionskraft för experter och nyckelpersoner från utlandet. Detta är särskilt viktigt för företag inom branscher som är beroende av hög kompetens och specialisering.
 • Tillgång till expertis: Företag får lättare att rekrytera och behålla experter och nyckelpersoner, vilket för vissa företag är kritiskt för att driva innovation.
 • Internationell konkurrenskraft: Genom att skapa en mer fördelaktig miljö för internationella experter stärks Sveriges internationella konkurrenskraft och positionerar landet som en attraktiv plats för företag och investeringar.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!