Skip to main content

Author: Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO

Representation – vad är okej att dra av?

Att förstå hur representation fungerar för företagare är viktigt, dels för att Skatteverket inte ska knacka på och undra vad tusan ni håller på med, och för att.. Ja, det är nog den viktigaste anledningen. Att följa lagar och regler är A och O. Läs vidare för info kring hur du hanterar representation på ett korrekt och effektivt sätt.

Avdragsgill vs ej avdragsgill

Det första de flesta vill veta är vad avdragsgill och ej avdragsgill representation faktiskt är. I bokföringen stöter man ofta på sådant som räknas som avdragsgillt, och annat som inte är avdragsgillt.
Att en kostnad är avdragsgill betyder att den får vara mer, dvs att den får bokföras som en riktigt kostnad. Denna kostnaden påverkar resultatet. Detta betyder att den alltså påverkar vinsten, och det allra viktigaste – den påverkar hur mycket som företaget ska betala i skatt.
En kostnad som inte är avdragsgill påverkar inte resultatet – den får inte lov att påverka hur mycket skatt som ska betalas in när räkenskapsåret är avslutat.

Naturligt samband och avdragsmöjligheter

Representationsutgifter endast är avdragsgilla om de har ett omedelbart samband med företagets verksamhet. Detta innebär att kostnaderna måste vara direkt relaterade till näringsverksamheten, både när det gäller tidpunkt, plats och målgrupp för representationen. Du kan alltså bjuda en framtida kund på middag, och diskutera hur ett affärssamarbete skulle kunna se ut. Du kan inte bjuda din familj eller dina kompisar på lunch, och betala med företagets pengar.
Helt enkelt så kallas det för representation för att du representerar ditt företag.

Måltidsrepresentation och att lyfta moms

Från och med den 1 januari 2017 har avdragsrätten för måltidsrepresentation, som lunch och middag upphört. Det finns det fortfarande möjlighet att lyfta moms på utgifter för måltidsrepresentation upp till 300 kr per person. Förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan också vara avdragsgilla, men här gäller det att det du bjuder på inte ersätter en fullständig måltid. Detta betyder att du kan bjuda på middag för 300 kr per person, och i sådana fall lyfta momsen. Resten av kostnaden blir vad man kallar för “ej avdragsgill representation”. Vid representation måste man också ange vilka som har varit med på representationen. Det kan med fördel antecknas på baksidan av kvittot (som du ska spara).
Bjuder du på kanelbullar och kaffe så är hela kostnaden avdragsgill, eftersom kanelbullar inte räknas som en måltid (om man inte äter fruktansvärt många, men lagen säger inte vart gränsen går). Även momsen får lov att lyftas.

Är du osäker på hur mycket, om ens något, som får dras av? Klicka HÄR för att komma vidare till Skatteverkets representationsuträknare – bara att fylla i!

Intern representation och kringkostnader

För intern representation, såsom personalfester, är det högsta avdragsgilla beloppet 180 kr plus moms per person. Detta inkluderar kringkostnader som lokalhyra och underhållning. Enligt Skatteverket betraktas kostnader för högst två personalfester per år som avdragsgilla. Så välj med omsorg!
Om summan för personalfesten överstiger 180 kr per person, så är överstigande belopp inte avdragsgillt.
Bjuder du personalen på fika eller frukt så är detta avdragsgillt, eftersom det inte ersätter en måltid.

Teaterbiljetter, greenfee och demonstrationer

Rimliga avdragsgilla kostnader för exempelvis teaterbiljetter och greenfee vid golfspel anses vara 180 kr plus moms per person. Den stora frågan här är hur man avgör om det är direkt nödvändigt för ditt företag att du spelar golf, eller bjuder någon på en golfrunda (det kanske märks att personen som skriver denna texten inte är golfare).
För demonstrationer och visningar finns möjlighet att göra avdrag för enklare förtäring upp till 60 kr plus moms per person. Har du bjudit in 50 personer för att presentera en ny produkt så kan du göra avdrag med totalt 3000 kr ex moms.

Representations- och reklamgåvor

Den högsta avdragsgilla summan för representationsgåvor är 300 kr plus moms per person. Dessa gåvor måste ha ett omedelbart samband med verksamheten. Exempelvis kan det vara en liten present till en kund som du håller på att omförhandla kontrakt med.
Reklamgåvor kan också dras av med ett skäligt belopp, dock högst 300 kr plus moms per person. De bör ha en anknytning till ditt företags verksamhet, men enklare presentartiklar är okej, förutsatt att de är märkta med ditt företags logga eller varumärke.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än att slita ditt hår? 
Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

NE-bilaga och förenklat årsbokslut

Under maj månad (specifika datum varierar årligen) är det dags för dig som driver ett mindre företag att lämna inkomstdeklarationen.

Inkomstdeklaration för företag

Under våren är det dags för inkomstdeklaration för ditt mindre företag. Detta sker oftast i samband med din personliga deklaration. Redan i februari/mars börjar det bli dags att avsluta bokföringen för det föregående om ditt räkenskapsår följer kalenderåret, och avslutas 31/12. För dig med brutet räkenskapsår gäller lite andra datum.

Att slutföra bokföringen för det föregående räkenskapsåret inför deklarationen innebär att alla händelser från det gångna året har bokförts och momsredovisningen har skickats in. Momsredovisningen och dokumentation för alla poster i balansräkningen utgör vanligtvis den största delen av detta arbete.

Förenklat årsbokslut

Som enskild firma har du möjlighet att använda ett förenklat årsbokslut, sålänge som din omsättnings inte överstiger 3 mkr. Detta bokslut används som grund vid upprättandet av din NE-bilaga.

Vad ingår i ett förenklat årsbokslut?

 • En balansräkning som redovisar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital vid räkenskapsårets slut.
 • En resultaträkning som redovisar intäkter, kostnader och resultat för det gångna räkenskapsåret.

Vad är en NE-bilaga?

Enskilda firmor deklarerar genom en NE-blankett. Du använder siffrorna från din resultat- och balansräkning. Om du har använt Skatteverkets webbplats för att skapa ditt förenklade årsbokslut kan du importera dina siffror direkt till din NE-bilaga, antingen manuellt eller genom ett val.

För enskilda firmor med en nettoomsättning på upp till 3 miljoner kronor är det möjligt att välja att deklarera enligt K1-reglerna, vilket vanligtvis kallas förenklat årsbokslut. Ett förenklat årsbokslut innebär i huvudsak enklare regler för bokslutsupprättelse. När det förenklade årsbokslutet är klart ska dina siffror sedan överföras till NE-bilagan eller blankett 2150. En kopia av NE-bilagan ska också sparas för bokföringen.

Vad är skillnaden mellan NE-bilaga, förenklat årsbokslut och årsredovisning för enskild firma?

Det kan finnas viss förvirring kring NE-bilagan, förenklat årsbokslut och årsredovisning för enskild firma (vilket är fullt förståeligt, men vi ska försöka att hjälpa till här).

Vid användning av förenklat årsbokslut måste vissa bokföringsmässiga justeringar göras, såsom avskrivningar på tillgångar och justeringar av icke avdragsgilla kostnader. Alla dessa justeringar sammanställs sedan i NE-bilagan. NE-bilagan representerar det “färdiga” förenklade årsbokslutet.

En årsredovisning för enskilda firmor är vanligtvis samma som den deklaration som lämnas in. Vissa enskilda firmor kan dock vara skyldiga att lämna in en separat årsredovisning. I de flesta fall är det tillräckligt att skriva ut din balans- och resultaträkning och förvara den i din bokföringspärm.

Hur upprättar jag en NE-bilaga/NE-blankett?

Det finns flera sätt att skapa din NE-bilaga.

Eftersom det är dina bokförda siffror som ska användas i NE-bilagan kan du använda din resultat- och balansräkning för att fylla i siffrorna. Du ska använda de slutliga siffrorna, efter alla bokslutsjusteringar, när du fyller i NE-bilagan. Att veta vilken siffra som ska fyllas i i vilket fält kan vara utmanande och det kan ta tid för den som inte är van vid detta. Vill man ha hjälp får man gärna höra av sig, allra helst till oss (klicka här).

Ett annat sätt är att använda Skatteverkets guide för förenklat årsbokslut. Guiden genererar en NE-bilaga baserat på dina inmatade uppgifter. Men även här kan det kännas utmanande att fylla i NE-bilagan eftersom guiden erbjuder flera alternativ som inte är relevanta för alla verksamheter.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än att slita ditt hår, och fundera på om du fyllt i rätt box i din NE-bilaga?? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Inflation är.. vadå?

Inflation är ett ämne som diskuteras flitigt nuförtiden, då vi hör om höga inflationstal i Sverige och globalt. Men vad betyder det egentligen?

Kort och gott

Kort sagt, det avser ökningen av en varas värde eller minskningen av pengars köpkraft. Oavsett hur man ser på det så handlar det om pengars värde. Inflation innebär en allmän ökning av prisnivån, vilket resulterar i att samma mängd pengar kan köpa färre varor. Inflation uttrycks vanligtvis i procent.

Vad är “inflationstakt”?

Inflation innebär alltid en ökning av den generella prisnivån. Men när man talar om “inflationen är nu XX%” syftar man egentligen på inflationstakten. Detta avser ökningen av inflationen i procent under en viss tidsperiod. Till exempel, om två liter mjölk kostade 20 kr den 1:a juli förra året och inflationstakten är 10%, skulle mjölken kosta 22 kr den 1:a juli i år. Inflationstakten jämförs nästan alltid med samma period året innan.

Hur mycket är en bra inflation?

Enligt nationalekonomer är en bra inflation runt 2%, vilket också är det mål som Riksbanken strävar efter. En inflation på 2% anses vara gynnsam för att stödja den ekonomiska tillväxten och öka stabiliteten. Riksbanken kan reglera detta genom att höja eller sänka styrräntan. Om inflationen är för låg sänker Riksbanken räntan för att främja utlåning och konsumtion, vilket i sin tur stimulerar ekonomin. Å andra sidan, om inflationen är för hög, höjer Riksbanken räntan för att minska konsumtionen och kontrollera inflationen. Det är detta som vi varit med om en hel del det senaste – styrräntan går upp, och bankernas räntor på bland annat bolån går upp, och den svenska befolkningen får plötsligt väldigt mycket mindre pengar över varje månad.

Ett land som hade extrem inflation var Tyskland under mellankrigstiden, där de försökte lösa det hela genom att trycka mer pengar. Det ledde till vad som kallas för hyperinflation, och pengarnas värde störtdök. För att handla lite mjölk behövdes en skottkärra full med pengar.

Orsaker till ökad inflation

Inflationen tenderar att öka under högkonjunkturer när ekonomin är stimulerad och människor har mer pengar att spendera. Det finns ökad ekonomisk aktivitet, sysselsättning och företagstjänster, vilket leder till en ökning av priserna. Å andra sidan minskar inflationen under lågkonjunkturer när konsumenter sparar mer och konsumerar mindre på grund av ekonomisk osäkerhet.

Nyfiken på mer? Fortsätt att läsa fler artiklar hos oss HÄR. Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar till info@yourcfo.se eller på telefon 031-14 66 46.

Bokslut – vad gäller i EF och AB?

Känner du dig stressad för att ditt bokslut inte är klart än? Om ditt räkenskapsår är samma som vår kalenderår och slutar den 31/12, behöver du inte känna någon stress att ha allt klart redan nu. Du kan ta det lugnt och njuta av det som förhoppningsvis snart är vår.

Tidpunkten för när ett bokslut måste vara klart varierar beroende på vilken typ av företag du driver. För enskilda firmor sammanfaller det vanligtvis med deklarationen. Har du väldigt mycket som du måste få klart kan du ansöka om anstånd, och få lite längre tid på dig. Om du driver ett aktiebolag måste du vanligtvis lämna in det till Bolagsverket senast 7 månader efter att året har avslutats. För exakta datum som gäller för din situation, kan du hänvisa till Skatteverkets kalender för företag.

Vad innebär ett bokslut?

När räkenskapsåret är över är det dags att summera alla affärstransaktioner för att få en korrekt bild av hur företaget har presterat. Detta kallas bokslut. Bokslutet är inte bara ett beslutsunderlag för framtida beslut och strategier utan måste också rapporteras till myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket.

Bokslutet måste antingen vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Årsredovisningen, som är mer omfattande, lämnas in till Bolagsverket och blir en offentlig handling.

Skillnader mellan bokslut för olika företagsformer

Beroende på vilken typ av företag du driver, krävs olika dokument i bokslutet.

För aktiebolag är det en årsredovisning som ska lämnas in till Bolagsverket. För handelsbolag eller kommanditbolag kan det vara antingen en årsbokslut eller en årsredovisning beroende på företagets storlek. Enskilda firmor upprättar antingen ett förenklat årsbokslut eller en årsredovisning beroende på omsättningen. Läs mer om vad som gäller för enskilda firmor på Verksamt. För ekonomiska föreningar krävs en årsredovisning. Mer detaljer om vad som gäller för olika företagsformer finns tillgängligt på Verksamts webbplats.

Hur gör man ett bokslut?

Att sammanställa ett årsbokslut eller en årsredovisning innebär att summera alla affärstransaktioner för året, inklusive resultaträkning och balansräkning. Detta innebär att den löpande bokföringen måste vara korrekt och uppdaterad. Innan alla transaktioner kan sammanställas är det viktigt att säkerställa att balanskontona är korrekta.

Kontroll av balansräkningen är nödvändig innan resultaträkningen kan avslutas, eftersom eventuella justeringar påverkar företagets resultat.

Checklista för bokslut

 1. Se till att alla bokföringsunderlag är i ordning
  Enligt bokföringslagen måste alla kvitton, fakturor och övriga affärsdokument vara korrekt organiserade och sparade på rätt sätt. Om du får dokument elektroniskt bör de sparas i digital form, i enlighet med originalen. Det är tillåtet att skriva ut dem (men det förstår vi inte varför man skulle vilja göra), men originalet måste sparas.
 2. Jämför och stäm av balansräkningen
  Kontrollera att saldona på bankkonton samt konton för skatt, moms och arbetsgivaravgifter överensstämmer. Detta kan göras genom att jämföra bokföringen med bankutdrag och deklarationer du lämnat till Skatteverket.
 3. Inventera varulagret
  Varje år måste varulagret inventeras på balansdagen. Det är viktigt att identifiera eventuella skador eller föråldrade varor som kan påverka värdet.
 4. Granska inventarier och anläggningstillgångar
  Kontrollera inköp och försäljningar av inventarier under året och uppdatera inventarieregistret enligt behov. Notera att mindre inventarier kan bokföras som kostnader direkt medan större tillgångar måste skrivas av över dess nyttjandeperiod.
 5. Kontrollera periodiseringar och avskrivningar
  Periodiseringar innebär att intäkter och kostnader bokförs när de intjänas eller förbrukas, inte när de faktiskt redovisas eller betalas. Det är viktigt att granska fakturor som mottagits efter årsskiftet för att säkerställa att alla relevanta kostnader är inkluderade i bokslutet för det aktuella året.

Kan jag fortsätta bokföra under bokslutsarbetet?

Ja, du kan fortsätta med din löpande bokföring som vanligt.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det kan vara ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Tjänstebil och förmånsbil

Vad är skillnaden? Är det en bra idé? Hur påverkar det mitt företag och min personliga ekonomi? Många frågor, och vi har såklart många svar. Läs vidare för att stilla din nyfikenhet, och släcka din kunskapstörst. Eller bara för att du verkligen vill veta vad som gäller, utan tjafs.

Vad är en tjänstebil?

En tjänstebil är helt enkelt en bil som används för företagets ändamål. Det kan vara en bil som ägs av företaget eller som företag leasar. Att ha en tjänstebil är möjligt för både enskilda firmor och aktiebolag, förutsatt att bilen används för affärsrelaterade ändamål. Det är viktigt att tydligt separera privat och affärsanvändning, och att använda sig av en körjournal som man fyller i kontinuerligt. Extra viktigt är det i tre fall:

 • om man använder bilen pyttelite privat (ringa omfattning, läs mer i nästa stycke)
 • om man kör mer än 3 000 mil i tjänsten/år (arbetsgivaren får minska förmånsvärdet 25%)
 • om man har fritt drivmedel till bilen (drivmedelsförmån på privata resor)

När blir en tjänstebil en förmån?

Så länge man använder tjänstebilen privat i “ringa omfattning” så räknas det inte som en förmån, och ingen extra beskattning gäller. Men vad tycker Skatteverket är ringa omfattning då? Högst 10 tillfällen per år, och högst 100 mil/år. Inte supermycket, med andra ord. Använder du bilen mer än så för privata ändamål så ska du förmånsbeskattas. Överskrider du “ringa omfattning” (vilket är väldigt lätt hänt för de allra flesta) så räknas din tjänstebil som en bilförmån (eller förmånsbil beroende på hur man vill rimma), och då uppstår förmånsbeskattning.

Hur beskattas man som privatperson för en förmånsbil?

Beskattningen av förmånsbilar baseras på ett schablonbelopp, också känt som förmånsvärde. Skatteverket fastställer detta värde och det läggs sedan till på den anställdes lön. Är du nyfiken på förmånsvärdet, så kan du klicka dig vidare till Skatteverkets beräkningsverktyg HÄR. Det är viktigt för företagare att vara medvetna om regeländringar, särskilt sådana som påverkar förmånsvärden för miljöanpassade bilar. Värt att notera är att förmånsvärdena går upp när statslåneräntan går upp, eftersom det är en av faktorerna som används för att räkna ut förmånsvärdet. En annan faktor är prisbasbeloppet, som höjs i princip varje år.

Att förstå skattereglerna för förmånsbilar hjälper företagare att optimera förmånerna och undvika överraskningar vid årets slut. Det är också en bra idé att överväga olika löneavdragsalternativ, såsom bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag, beroende på den anställdes och företagets specifika situation. Oavsett vilket man väljer så blir kostnaden densamma för företaget, med sociala avgifter. Den som påverkas är den anställde.

Ska man välja bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag?

Med bruttolöneavdrag minskar man den anställdes lön i utbyte mot exempelvis en förmånsbil. Kort och gott; en del av lönen dras före skatt. Detta minskar hur mycket som betalas i arbetsgivaravgift. För den anställde innebär detta också att det påverkar den sjuklönegrundande inkomst och pension, samtidigt som förmånsvärdet gör att skatten ökar för den anställde.

Nettolöneavdrag minskar nettolönen för den anställda och minskar även det skattepliktiga förmånsvärdet. Det påverkar inte bruttolönen som i sin tur skulle ha påverkat sjuklönegrundande inkomst och pension. Kort och gott; den anställdes inkomst och skatt påverkas inte, arbetsgivaravgift påverkas inte. Beloppet den anställde får insatt på kontot minskar med samma summa som avdraget.

Om du är både ägare och anställd så är det fördelaktigt att använda sig av nettolöneavdrag för bilförmånen, och sedan höja din lön med samma belopp. Detta är på grund av de så kallade 3:12-reglerna, som reglerar hur högt utdelningen ska beskattas. De som använder sig av huvudregeln får då på ett sätt tillgodoräkna sig bilförmånen, eftersom lönen höjts med samma summa.

Hur påverkar en tjänste- eller förmånsbil resultatet för ett företag?

Oavsett om en bil behövs eller inte i tjänsten så är kostnaden, hör och häpna, OKEJ att dra av i ditt företag!
Om bilen används i tjänst så får halva momsen dras, men är det endast en förmånsbil som inte används i tjänst så får ingen moms dras. Hela summan ska kostnadsföras. Den anställda måste förmånsbeskattas på hela belopppet, och företaget betalar sociala avgifter på förmånen.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Hur mycket ska du ta ut i lön?

Detta kan vara svårt att veta för dig som tidigare endast varit anställd, och kanske inte haft full koll på vad din lön kostar för en arbetsgivare. Här går vi igenom vad du ska tänka på, och vad som kan vara bra att veta.

Vad avgör hur mycket lön du kan ta ut?

Det enkla svaret är; din vinst. Nu menar vi inte den officiella vinsten i slutet av året, utan mer konceptet månad för månad. Har du pengar kvar efter att alla utgifter har betalats? Det är från detta som lönen tas ut. Har du sålt för 100 000 en månad, och du haft kostnader för 28 000, så finns det 72 000 kr kvar. Detta är vad du har tillgängligt för lön, även om vi absolut rekommenderar att man sparar och har en liten buffert i sitt företag. På så sätt behöver du inte ha panik om det skulle gå sämre någon månad, eller om en kund inte betalar i tid.

Skillnaden mellan lönekostnad och lön i ett aktiebolag

I ett aktiebolag anses du alltid vara anställd när du tar ut lön, även om du äger företaget. Varje löneutbetalning innebär att du betalar både lön och skatt, arbetsgivaravgift samt sociala avgifter till Skatteverket.

Något som kan vara bra att ha i åtanke är att du varje år får lov att ta aktieutdelning, förutsatt att du gått med vinst och att det finns pengar för det i företaget. En del av vinsten beskattas till en lägre sats (20%) jämfört med löneutbetalningen, förutsatt att man gjort sin läxa och fyllt i sin K10-blankett (som vi ÄLSKAR och som du kan läsa mer om här).

Funderar du på att ta utdelning och mindre lön? Tänk på att utdelningen inte betalar in till din allmäna pension, men det gör lönen. Inbetalningen till den allmänna pensionen maximeras vid en lön på 51 208 kr/månad (2023). Har du en högre lön än detta så kan du med fördel hitta på annat än vanlig lön, dvs kanske utdelning eller varför inte löneväxling (som du kan läsa mer om här).

Vad består lönekostnaden av?

Innan du blev egenföretagare så trodde du kanske att din bruttolön på 30 000 kostade din arbetsgivare exakt samma summa. Ack, om det ändå vore så väl. Bruttolönen är bara en del (även om det är en rätt stor del) av den totala lönekostnaden.

 • Bruttolön
 • Arbetsgivaravgift och sociala avgifter
 • Eventuella förmåner

Lönen – Brutto? Netto?

Ordet brutto kommer från latients “brutus” vilket betyder rå. Har du svårt att komma ihåg skillnaden mellan bruttolön och nettolön så kan du tänka dig att bruttolönen är den råa ingrediensen du köper i affären, och nettolönen är den färdigbakade kakan som landar på ditt bankkonto den 25:e varje månad.

Bruttolönen består av olika bitar; nettolön, kommunalskatt, statlig skatt (om man har tur/är skicklig och har hög lön) och arbetsgivaravgift. Hur stora är bitarna, utöver nettolönen?

 • Arbetsgivaravgift, vanligtvis 31,42%, med varierande procentsatser beroende på ålder.
 • Kommunalskatt, som påverkas av vilken kommun du bor i.
 • Statlig skatt på inkomster över 51 200 SEK per månad (2023) med en skattesats på 20%.

Men om jag har enskild firma då?

I enskild firma så är du och företaget samma person, och du beskattas inte för pengarna du tar ut ur företaget. Detta kallas för “eget uttag”, och påverkar som sagt inte beskattningen. När ditt räkenskapsår är slut så gör du ett litet bokslut, och deklarerar sedan. Har du gjort en vinst så betalar du skatt och egenavgifter på vinsten. Din skatt baseras alltså på ditt årliga resultat i din enskilda firma.

I enskild firma så betalar du inkomstskatt och egenavgifter. 2024 ligger egenavgifterna på 28,97 % av den skattemässiga vinsten. Du ska även betala kommunal inkomstskatt, som varierar beroende på vart man bor, men som oftast ligger runt 33%. Om du 2024 tjänar mer än 615 300 kr så kommer det som överstiger den summan att beskattas med ytterligare 20 % – den så kallade statliga inkomstskatten. Når du upp hit så är det en bra idé att fundera på att ombilda till AB, då det är mer fördelaktigt rent skattemässigt.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Periodiseringsfond – något för dig?

En periodiseringsfond är ett verktyg som både aktiebolag och enskilda firmor kan använda sig av. Det möjliggör att företag kan jämna ut skatten mellan räkenskapsåren genom att skjuta upp beskattningen av vissa intäkter eller kostnader till senare beskattningsår. Det är ett bra sätt om man vill undvika stora svängningar i hur mycket man betalar i skatt om resultatet varierar mycket från år till år.

Varför används de?

Periodiseringsfonder används för att skapa stabilitet och förutsägbarhet i skattehanteringen för företag. Genom att jämna ut skatteeffekterna över tid kan företagen undvika plötsliga skattemässiga höjdhopp och hålla en jämnare likviditet. Det ger företagen möjlighet att anpassa beskattningen efter deras faktiska ekonomiska förhållanden, även efter räkenskapsårets slut.

Hur påverkar de resultatet?

Enkelt sagt; med en periodiseringsfond kan du skjuta en del av resultatet framför dig. Vill man så kan man alltså skapa en jämnare fördelning av skatten över flera år. Exempelvis kan ett aktiebolag välja att periodisera kostnader från ett år med högre vinst till ett år med lägre vinst för att minska skattebelastningen.

Hur mycket kan man sätta av till periodiseringsfond?

Har du enskild firma så får du lov att avsätta maximalt 30 % av vinsten. I aktiebolag är maxgränsen däremot 25 %. Som sagt så är detta absoluta maxtaket, men man måste inte alltid ta i så man spricker. Fundera över vilken effekten blir av det du sätter av. Behöver du inte maxa, så gör inte det. Det är alltid bäst att vara försiktig.

När måste man återföra periodiseringsfonden, och vad har det för effekter?

Periodiseringsfonden måste återföras till beskattning senast det sjätte beskattningsåret efter året som avsättningen till fonden gjordes. Det går självklart att återföra tidigare än så, och du måste inte återföra en hel avsättning, utan kan återrföra delar av en. Det är alltid den äldsta avsättningen som ska återföras, så du kan inte återföra förra årets avsättning, om du har en avsättning som är äldre än så.

När du återför en avsättning så kommer det skattemässiga resultatet att öka med det återförda beloppet. Det är på detta sättet som man (förhoppningsvis) jämnar ut resultat över räkenskapsåren.

När är det en bra idé att använda periodiseringsfond?

Det är en bra idé att använda periodiseringsfond när företaget har varierande resultat över tid. Finns det år med hög vinst och år med lägre vinst, eller kanske till och med förlust (knock on wood) så kan periodiseringsfonden användas för att jämna ut beskattningen och skapa en jämnare skattebelastning mellan åren.

När ska man undvika att använda periodiseringsfond?

Företag bör undvika att använda periodiseringsfond om de har en stabil ekonomi och förutsägbara resultat. I sådana är periodiseringsfond bara onödigt arbete utan egentligen ekonomisk fördel.
Att inte vilja betala mycket skatt är INTE en tillräcklig anledning till att använda sig av periodiseringsfond. Du kommer få betala precis lika mycket i skatt, men du skjuter upp det. “Det är mitt framtida jags problem” kanske du tänker, men vi kan nästan lova dig att du i framtiden inte är så nöjd, när du plötsligt står med en beskattning som är högre än vad den skulle ha varit (på grund av återföring av periodiseringsfond).

Summering

Använd gärna periodiseringsfonder, men gör det med måtta och med hjärna. Fundera över hur framtiden för ditt företag ser ut, och ta beslut utefter det. Om du är osäker på ifall det är fördelaktigt eller inte så är det en bra idé att höra av sig till en av våra redovisningskonsulter.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Avdrag för hemmakontor

Sedan framfarten av Covid-19 och pandemin, har allt fler människor övergått till att arbeta från sina hemmakontor. Detta medför naturligtvis vissa utgifter, men det kan vara förvirrande att veta vad som faktiskt kan dras av. Gäller det internet? Möbler? Till och med kaffekostnader? Nedan kommer vi att utforska reglerna kring skatteavdrag för hemmakontor och försöka klargöra vad som är möjligt att dra av.

Under 2020, stängde många arbetsplatser och många anställda tvingades anpassa sig till att arbeta från sina temporära hemmakontor. Detta ledde till en ny trend där arbetsgivare nu, även efter pandemin, erbjuder sina anställda möjligheten att arbeta hemifrån. Vissa företag har till och med övergett sina egna kontorslokaler helt och hållet för att låta alla anställda arbeta på distans.

Så, att inreda och upprätthålla en arbetsplats hemma är naturligtvis förknippat med kostnader, och under de senaste åren har många undrat över vilka utgifter som går att dra av i deklarationen.

Kriterierna för att kunna göra avdrag för hemmakontor (som privatperson)

Det är inte omöjligt att ha rätt till avdrag för ditt hemmakontor, men Skatteverket har strikta regler när det kommer till arbetsplatser i bostaden. För att kunna göra avdrag krävs det att din arbetsgivare inte tillhandahåller en arbetsplats åt dig och att det finns ett tydligt behov av ett arbetsrum i din bostad. Men kraven slutar inte där.

Ditt hemmakontor får endast användas för arbete och inget annat. Dessutom ska kontoret eller arbetsrummet inte vara en del av ditt bostadsutrymme och det är fördelaktigt om det är åtskilt från resten av din bostad och har en egen ingång. Om inte detta är fallet, måste rummet vara inrett på ett sådant sätt att det klart fungerar som en arbetsplats. Vanliga kontorsmöbler ger vanligtvis inte rätt till avdrag enligt Skatteverket.

Om du uppfyller samtliga dessa kriterier kan du göra avdrag för ditt arbetsrum i hemmet, inklusive kostnader för el och uppvärmning, men fasta avgifter som elnätsavgifter går inte att dra av.

För företagare gäller andra regler

Om du driver ditt eget företag, är det enklare att göra avdrag för hemmakontoret. Du kan göra ett schablonavdrag även om du inte har ett särskilt arbetsrum. För hyres- eller bostadsrätter kan du dra av 4 000 kronor per år, medan du som bor i en villa kan dra av 2 000 kronor. För att kunna göra detta avdrag måste du arbeta minst 800 timmar per år från ditt hemmakontor. Alternativt kan du välja att göra avdrag för de faktiska kostnaderna istället för schablonavdraget.

Avdrag för möbler

Möbler är något som ofta diskuteras när det handlar om att inreda ett hemmakontor. Om du har behövt köpa en ny stol, skrivbord eller belysning för ditt arbetsutrymme hemma, är det tyvärr svårt att få avdrag för dessa kostnader, om du inte uppfyller de strikta kraven som tidigare nämnts. Anledningen till detta är att det är svårt att avgöra om möbeln endast används i arbetsrelaterade sammanhang. Oavsett om du faktiskt använder möbeln uteslutande för arbete, är det sällan godkänt enligt skatteverket.

Avdrag för internet

Internet är i de allra flesta fall en nödvändig komponent för att kunna arbeta hemifrån. Det kan vara möjligt att göra avdrag för internetkostnader, men även här finns specifika krav som Skatteverket sätter upp för att internet ska vara avdragsgillt, bland annat att det inte ska användas för privat bruk.

Internetavdrag i speciella fall

Normalt sett anses en internetanslutning hemma vara en personlig levnadskostnad som inte kan dras av. Det finns dock ett undantag. Om du kan bevisa att ditt arbete hemifrån kräver en betydligt snabbare uppkoppling än vad du tidigare hade, kan du ha rätt att göra avdrag för de extra kostnaderna. Det krävs också att din arbetsgivare inte är villig att täcka de extra internetkostnaderna.

Avdrag för frukt och kaffe

Många har tidigare fått tillgång till kostnadsfria förmåner som kaffe, frukt och andra ätbara varor på sin arbetsplats. Nu när vi arbetar hemifrån, skulle det inte vara rimligt att kunna göra avdrag för dessa utgifter, eller hur? Tyvärr är svaret nej. Du har ingen rätt att bli ersatt för det du tidigare fick gratis på arbetsplatsen, oavsett hur många koppar kaffe du måste ha för att klara arbetsdagen.

Fortsatt fundersam?

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Har dina anställda tagit ut årets semester ännu?

Som arbetsgivare är det viktigt att se till att dina anställda tar ut sin intjänade semester i tid. Enligt gällande lagstiftning ska dina anställda ta ut minst 20 betalda semesterdagar under ett semesterår, vilket sträcker sig från den 1 april ett år till och med den 31 mars året därpå. Detta kallas för semesteråret, och är av oklara anledningar inte samma som vare sig kalenderåret eller ditt räkenskapsår.

Påminn dina anställda om att ta ut semester innan påsk

Med den nära förestående slutet på detta semesterår, den 31 mars, är det dags att påminna de anställda att ta ut sin kvarvarande semesterledighet. I år (2024) börjar påsken precis vid slutet av semesteråret. Detta ger en möjlighet för många att utnyttja sina återstående betalda semesterdagar under påsk, och njuta av välförtjänt ledighet.

Sparad semester

Sparad semester har du säkert hört talas om. Som huvudregel säger man att semesterdagar ska tas ut i ledighet, och ska inte bytas ut mot extra lön. Varken arbetsgivare eller anställd har rätt att bestämma om detta på egen hand. Sverige är ett land där rättigheter för anställda är starka, tack vare engagerade fack. Det är otroligt viktigt för anställda att vila, för att orka med att arbeta. Därför ska semester (nästan) alltid tas ut i faktisk ledighet. Det går att spara semester, och då är det tillåtet att spara de dagar som överstiger 20. 20 dagar är det lägsta tillåtna antalet dagar som en anställd ska vara ledig, enligt semsterlagen.

De överskjutande semesterdagarna får lov att sparas i högst fem år. Det är arbetsgivarens ansvar att sparade semesterdagar tas ut i ledighet. Ett tips är att ha det som en punkt i utvecklingssamtalen man bör ha årligen, så att både arbetsgivare och arbetstagare är väl informerad om hur mycket semester som finns kvar under resten av semesteråret.

Har den anställda för många dagar sparade, eller håller de på att passera bäst-före-datum? Då har du som arbetsgivare rätt att bestämma när ledigheten ska tas ut, men du måste i så fall underrätta den anställde om när semesterdagarna kommer att förläggas senast två månader i förväg.

Risken för skadestånd

Enligt semesterlagen måste den intjänade betalda semestern tas ut i ledighet och kan inte bara betalas ut i pengar. Att inte följa denna regel, och att inte säkerställa att dina anställda tar ut sin semester varje år kan leda till konsekvenser dig som arbetsgivare. Oavsett om den anställda insisterat på att få sina semesterdagar utbetalda så kan detta resultera i att du som arbetsgivare måste betala skadestånd till den anställda i efterhand. Om ditt företag är kollektivavtalsanslutet så finns risken att du också måste betala skadestånd till fackföreningen.

Undantag

Det finns vissa undantag där utbetalning av semesterdagar i pengar är tillåtet enligt semesterlagen.

 • Avslut av anställning
 • Om arbetsgivare byter mellan intjänadeår och semesterår (antingen tjänar man in dagar år 1, och tar ut år 2, eller så tjänar man i dom och använder löpande under år 1).
 • Långvarig frånvaro under semesteråret (ex på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet)

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än att slita ditt hår? 
Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

SNI-kod – vad är det?

SNI står för standarden för svensk näringsgrensindelning. Men vad är en SNI-kod, och varför är det så viktigt? SNI är en viktig statistisk standard som används för att klassificera företag och arbetsställen baserat på deras ekonomiska aktiviteter. Det är avgörande för ekonomisk statistik och möjliggör jämförelser och analyser både nationellt och internationellt samt över tidsperioder. Dessutom kan det användas för administrativa ändamål.

Inhämtning av SNI-kod av Skatteverket

SCB (Statistiska Centralbyrån) är ansvarig för SNI-klassificeringen, medan Skatteverket samlar in SNI-koder när företag registrerar sina verksamheter. För att underlätta för företag att hitta rätt SNI-kod finns SCB:s söksystem, SNI-Sök. Skatteverket delar därefter information om SNI-koder med SCB:s allmänna företagsregister, vilket är offentligt tillgängligt och kan spridas via olika plattformar, inklusive internetbaserade tjänster. Klicka HÄR om du vill kika på hur näringsgrensindelningen ser ut.

SNI i ett internationellt sammanhang

SNI är en del av ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer och bygger på EU:s näringsgrensstandard NACE. Den nuvarande versionen av SNI kallas SNI 2007, medan den motsvarande EU-versionen benämns NACE Rev. 2. Statistik baserad på NACE är jämförbar på europeisk nivå och delvis även internationellt. Användningen av NACE är obligatorisk inom det europeiska statistiksystemet, och den nationella versionen godkänns av EU.

Identitet och skillnader mellan SNI och NACE

SNI och NACE är helt identiska på de fyra första nivåerna (avdelning, huvudgrupp, grupp och undergrupp), men SNI har en femte nivå som är en svensk tilläggsnivå. I Sverige finns 821 SNI-koder på den femte nivån, medan NACE Rev. 2 har 615 koder.

SNI 2007 ersatte tidigare versioner och för närvarande pågår en översyn. Klassifikationen är avgörande för att förstå och rapportera företags ekonomiska aktiviteter. Det finns möjligheter att få nycklar och koder för olika versioner via SCB:s Klassifikationsdatabas.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!