Skip to main content

Företagsform – hur väljer man?

Skriven av Ida Nilsson
5 February, 2024
Dela Nyhet

Att förstå skillnaderna mellan olika företagsformer är avgörande när du startar och driver ett företag. Beroende på vilken bolagsstruktur du väljer så finns det olika konsekvenser för beskattning, juridiskt ansvar och drift. Du väljer själv vilken företagsform som passar bäst för din tilltänkta verksamhet. Det kan vara svårt att veta vad man ska välja. Därför har vi gjort en översikt över de tre vanligaste företagsstrukturerna och hur de påverkar ditt företag.

Företagsform 1: Enskild firma

Beskattning:

 • Enskilda firmor beskattas som en del av ägarens personliga inkomst. Det innebär att företagets vinst eller förlust rapporteras på ägarens personliga skattedeklaration.
 • Beskattningen är progressiv, vilket innebär att skattesatserna ökar med ökande inkomst.
 • Har du en anställning du får parallel inkomst från, så påverkas din beskattning av detta på grund av skiktgränsen (som du kan läsa mer om här).

Juridiskt ansvar:

 • Ägaren har personligt ansvar för företagets skulder och förpliktelser. Det innebär att dina personliga tillgångar kan vara i fara om företaget går i konkurs eller drabbas av juridiska problem.

Fördelar:

 • Enkel och billig att starta och administrera.
 • Full kontroll över företaget.

Företagsform 2: Aktiebolag

Beskattning:

 • Aktiebolag beskattas separat från ägarna. Företaget betalar skatt på vinsten, och ägarna beskattas separat på eventuella utdelningar.
 • Företaget kan dra av affärsrelaterade kostnader, vilket minskar företagets skattepliktiga inkomst.

Juridiskt ansvar:

 • Aktiebolag är en separat juridisk enhet, och ägarna har normalt sett inget personligt ansvar för företagets skulder eller förpliktelser. Deras ekonomiska ansvar begränsas till sina investeringar i företaget.

Fördelar:

 • Begränsat personligt ansvar.
 • Ökad trovärdighet gentemot kunder och affärspartners.
 • Möjlighet att locka investerare genom försäljning av aktier.

Företagsform 3: Handelsbolag

Beskattning:

 • Handelsbolag beskattas som en del av ägarnas personliga inkomst, liknande enskild firma. Vinsten fördelas vanligtvis proportionellt mellan ägarna.

Juridiskt ansvar:

 • Ägarna har personligt ansvar för företagets skulder och förpliktelser, precis som i en enskild firma.

Fördelar:

 • Delat ansvar och samarbete mellan ägarna.
 • Flexibel struktur för partnerskap.

Dessa är de tre vanligaste företagsstrukturerna, men det finns också andra, som kommanditbolag, ekonomisk eller ideell förening. Verksamt har satt ihop en tydlig översikt, som du kan läsa om du klickar här. Vilken företagsstruktur som är bäst för dig beror på dina specifika affärsbehov, mål och risktolerans. Det är viktigt att rådgöra med en redovisningskonsult innan du väljer en struktur för att säkerställa att den bäst passar din verksamhet och situation. Förståelse för skillnaderna mellan dessa strukturer är en viktig första steg mot att fatta välgrundade beslut för ditt företags framtid.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO