Skip to main content

Skiktgräns: ingen uppräkning 2024

Skriven av Ida Nilsson
15 January, 2024
Dela Nyhet

Vad är en skiktgräns Och varför pausas den egentligen? Hur påverkas du? Du har frågorna; vi har svaren!

Skiktgräns för statlig inkomstskatt:

  • Skiktgränsen är den nivå av beskattningsbar inkomst där statlig inkomstskatt börjar tas ut. Om din beskattningsbara inkomst överstiger skiktgränsen, kommer den del av inkomsten som överstiger gränsen beskattas med den statliga inkomstskatten.
  • I detta fall kommer skiktgränsen för beskattningsåret 2024 att förbli oförändrad och vara 598 500 kronor.

Ingen uppräkning:

  • Vanligtvis brukar skiktgränsen justeras (uppräknas) varje år för att kompensera för inflationen och därmed behålla köpkraften.
  • Beslutet att inte justera skiktgränsen innebär att den inte tar hänsyn till inflationen. Detta kan leda till att fler personer hamnar över skiktgränsen och därmed omfattas av statlig inkomstskatt.

Konsekvenser för den som tjänar över gränsen:

  • För de personer vars beskattningsbara förvärvsinkomster överstiger den oförändrade skiktgränsen kommer statlig inkomstskatt att tillämpas på den delen av inkomsten som överskrider gränsen.
  • Det kan innebära en ökad skattebörda för dem som tjänar över skiktgränsen, särskilt om deras inkomster inte justeras i enlighet med den uteblivna uppräkningen.

Varför detta beslut tas:

  • Beslutet att inte uppräkna skiktgränsen är en del av skattepolitiken för att finansiera budgetproppen för 2024, samt att se till att andelen skattskyldiga som betalar statlig inkomstskatt återgår till en nivå som är mer i linje med hur det har sett ut historiskt.
  • Genomförs inte detta så kan staten behöva öka uppplåning eller höja andra skatter och avgifter. Ca 11 % av alla skattskyldiga betalade statlig inkomstskatt under 2023, vilket är den lägsta andelen sedan skatten infördes 1991. Den pausade uppräkningen gör att detta ökar till 13 %. Hade skiktgränsen uppräknats hade siffran sjunkt till 9 %. Detta kan vi jämföra med andelarna från de senaste 20 åren, vilka har legat på 13-18 %.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO