Skip to main content

Redovisningskonsult och revisor – vad är skillnaden?

Skriven av Ida Nilsson
21 September, 2023
Dela Nyhet

Redovisningskonsult och revisor är två olika yrkesgrupper som arbetar med företagsfinanser och ekonomi, men de har olika roller och ansvarsområden. Här listar vi några av skillnaderna mellan dem, och tipsar om när egenföretagare skulle kunna behöva deras tjänster. Självklart finns det mer att säga än vad som framgår i denna text, men vi vet att ni egenföretagare har mycket att göra, och försöker därför hålla oss under 450 ord.

Redovisningskonsult

 1. Uppgifter: En redovisningskonsult hanterar vanligtvis dagliga ekonomiska transaktioner och bokföring. De ser till att företagets ekonomiska dokumentation är korrekt och uppdaterad.
 2. Moms och skatter: En redovisningskonsult ansvarar för att beräkna, redovisa och betala moms och andra skatter i enlighet med gällande regler. De kan också hjälpa till med att förbereda årsredovisningar.
 3. Rapportering: Redovisningskonsulten kan generera ekonomiska rapporter, inklusive resultaträkningar och balansräkningar, för att ge företagsledningen en översikt över företagets ekonomiska hälsa.
 4. Löneadministration: Många redovisningskonsulter hanterar också löneadministration, inklusive att beräkna löner, göra skatteavdrag och se till att löner betalas ut i tid.

När behöver du som egenföretagare en redovisningskonsult?

 • Om du behöver hjälp med daglig bokföring och hantering av ekonomiska transaktioner.
 • Om du inte har tid eller kunskap att hantera moms- och skattefrågor korrekt.
 • Om du vill att någon ska se till att ditt företags ekonomiska dokumentation är i överensstämmelse med reglerna.
 • När du behöver mer tid att lägga på din verksamhet för att få ditt företag att växa.

Revisor

 1. Uppgifter: En revisor utför en oberoende granskning av företagets ekonomiska redovisning. De säkerställer att företagets årsredovisning och bokföring är korrekta och att de följer gällande redovisningsstandarder och lagar.
 2. Oberoende granskning: Revisorn har en oberoende roll och intresse av att säkerställa att företaget inte bokför felaktigheter eller följer oetiska eller olagliga metoder.
 3. Revisionsberättelse: Efter granskningen utfärdar revisorn en revisionsberättelse som ger en bedömning av företagets ekonomiska rapporter och redovisning.

När behöver du som egenföretagare en revisor?

 • Om ditt företag är ett aktiebolag och uppfyller två av tre gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Gränsvärdena är fler än tre anställda, mer än 1,5 mkr i balansomslutning, mer än tre mkr i nettoomsättning.
 • Om ditt företag har externa investerare eller långivare som kräver en oberoende revision.
 • Om ditt företag är moderbolag i en koncern, och koncernen uppfyller minst två av ovannämnda gränsvärden.
 • Om ditt företag är ett publikt aktiebolag, finansiellt företag eller aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
Sammanfattningsvis är en redovisningskonsulten inriktad på den dagliga ekonomiska administrationen och skattehanteringen, medan en revisor utför en oberoende granskning av företagets redovisning. Båda yrkesgrupperna är värdefulla för egenföretagare, beroende på företagets storlek, struktur och behov. Det är viktigt att överväga vilken expertis och nivå av ekonomisk kontroll du behöver när du bestämmer om du ska anlita en redovisningsekonom, revisor eller båda.
Hör gärna av dig till oss här om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa just dig att nå till nya höjder med ditt företag. Vill du läsa mer om vad en revisor gör? Varför de behövs? Vi rekommenderar FAR:s hemsida (Föreningen för Auktoriserade Revisorer), klicka här!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO