Skip to main content

Kassaregister – vad är det?

Skriven av Ida Nilsson
6 February, 2024
Dela Nyhet

Ett kassaregister är avsett att dokumentera varje försäljning av varor eller tjänster som genomförs med kontant betalning.

Betalning med kontanter eller kort kräver användning av kassaregister

Företag som säljer varor och tjänster till konsumenter och tar emot betalning i form av kontanter, sedlar, mynt, kontokort, eller annan elektronisk betalning som exempelvis Swish eller presentkort måste registrera dessa transaktioner genom ett godkänt och certifierat kassaregister. Detta görs med hjälp av en kassaapparat, kassaterminal eller kassasystem. Syftet med lagen om kassaregister är att skydda seriösa företagare från oseriösa företag och illegal konkurrens. Lagstiftningen är designad för att försvåra bedrägerier och underlätta Skatteverkets övervakning av företagens försäljning av varor och tjänster.

Fortnox (som vi har svart bälte i) har kopplingar till många olika typer av kassaregister, som kan förenkla din administration. Inläsning och bokföring av dagsavslut automatiseras, och felmarginalen krymper snabbt! Dessutom får du information i realtid från de allra flesta systemen.

Krav för användning av kassaregister

Ett kassaregister måste säkerställa fullständig dokumentation av alla transaktioner. Det inkluderar förmågan att generera kvitton åt kunder, spara historik och visa programmets inställningar och ändringar. Kassaregistret måste vara tillverkardeklarerat, vilket innebär att det måste finnas en officiell deklaration från tillverkaren. Dessutom måste det vara anslutet till ett certifierat kontrollsystem, och alla registreringar ska generera en kontrollremsa med en oåtkomlig kontrollkod för användarna. Dessa specifika krav finns för att Skatteverket ska kunna genomföra noggranna kontroller hos företag och övervaka försäljningen av varor och tjänster.

Krav på kassaregister kan undantas genom ansökan, under förutsättning att försäljningen kan dokumenteras genom ett alternativt tillförlitligt system. Vissa verksamheter, såsom de med begränsad omfattning, taxitjänster, hem- och distansförsäljning, varuautomater och andra obemannade försäljningsplatser, liksom kommuner och landsting, är dock undantagna från kravet att använda kassaregister.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO