Skip to main content

Jobbskatteavdrag höjs och skatt sänks för pensionärer

Skriven av Ida Nilsson
17 January, 2024
Dela Nyhet

Ordinarie jobbskatteavdrag ökar med i genomsnitt 2 600 kronor per år. Det sker andra förändringar för äldre arbetskraft för att behålla dem på arbetsmarknaden. Här är en närmare förklaring och hur det kan påverka företag.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget är en skattelättnad för personer som har förvärvsinkomster från arbete. Det innebär att den skattepliktiga inkomsten minskas, vilket ger arbetstagaren en lägre skatt att betala.

Höjt jobbskatteavdrag

Det ordinarie jobbskatteavdraget ökar med i genomsnitt 2 600 kronor per år. Detta innebär att de personer som har förvärvsinkomster från arbete kommer att få en skattelättnad, vilket i sin tur kan leda till att de har mer pengar kvar i plånboken efter skatt.

Sänkt skatt för pensionärer

Förändringarna gäller även äldre arbetskraft, särskilt pensionärer. Det antyder att det sker en sänkning av skatten för denna grupp för att skapa incitament och behålla äldre personer på arbetsmarknaden.

Påverkan på företag

För företag kan detta ha flera effekter:

  • Attraktionskraft för äldre arbetskraft: En sänkt skatt för äldre arbetskraft kan göra det mer attraktivt för företag att anställa eller behålla äldre arbetstagare, vilket kan vara särskilt viktigt med tanke på den åldrande arbetskraften.
  • Minskade arbetskraftskostnader: Om äldre arbetskraft är en viktig del av företagets arbetsstyrka, kan en sänkt skatt minska de totala arbetskraftskostnaderna för företaget.
  • Generell positiv ekonomisk påverkan: Om anställda generellt sett har höjt jobbskatteavdrag, kan det resultera i en ökad disponibel inkomst för arbetstagarna, vilket kan stimulera konsumtionen och därmed gynna företag, särskilt inom detaljhandeln eller andra branscher som är beroende av konsumentutgifter.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO