Skip to main content

Jämförelseräntan höjs för ränteförmån

Skriven av Ida Nilsson
15 January, 2024
Dela Nyhet

Jämförelseräntan för ränteförmån ökar med en halv procentenhet från och med 1 januari 2024. Detta innebär att jämförelseräntan blir statslåneräntan + 1,5 procentenheter. Vad betyder egentligen det här?

Ränteförmån

När en anställd får låna pengar av arbetsgivaren till en ränta som är förmånligare än marknadsräntan betraktas skillnaden som en ränteförmån. Det innebär att den anställde får ett ekonomiskt värde (förmån) genom att betala mindre ränta än vad som normalt skulle gälla på marknaden. Jämförelseräntan används för att beräkna denna förmån.

Jämförelseräntan

Sedan 1993 har räntan har varit oförändrad, men från och med den 1 januari 2024 ökar den med en halv procentenhet. Jämförelseräntan blir därmed statslåneräntan + 1,5 procentenheter.

Vad innebär det för den som lånar pengar:

  • Betalar den anställda en ränta som är lägre än den nya räntan? Då ökar den skattepliktiga förmånen. Den anställde kommer att beskattas för skillnaden mellan den faktiska räntan och den höjda jämförelseräntan.
  • Betalar den anställda betalar en ränta som är högre än eller lika med den nya räntan? Då påverkas skatten inte i samma utsträckning.

Generellt sett kan detta ses som mindre fördelaktigt för den anställde, särskilt om den faktiska räntan är låg och den nu ökade jämförelseräntan resulterar i en högre beskattning av ränteförmånen. Det är bra att vara medveten om dessa förändringar för att undvika oönskade skattemässiga konsekvenser vid lån från arbetsgivaren.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO