Skip to main content

FoU-avdraget: förenklad modell för beräkning

Skriven av Ida Nilsson
22 January, 2024
Dela Nyhet

FoU-avdraget får förenklade regler. Avdraget kan nu göras mot summan av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning och utveckling. Vad betyder förenklingen av FoU-avdraget rent praktiskt?

FoU-avdraget

FoU-avdraget, eller avdrag för forskning och utveckling, är en skattelättnad som syftar till att främja och stödja företag som investerar i just forskning och utveckling.

Tidigare beräkningsmodell

Tidigare fanns det särskilda regler och komplexiteter vid beräkning av FoU-avdraget. Avdraget var kopplat till vissa kostnader för forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Dessa kostnader kunde inkludera utgifter för personal, kostnader för material och andra kostnader som var direkt relaterade till forskningsverksamheten. Komplexiteten i att identifiera och dokumentera specifika kostnader för FoU gjorde det utmanande för företag att använda sig av avdraget.

Förenklad modell

Med den förenklade modellen kan företag nu göra FoU-avdraget mot summan av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften för personer som är engagerade i forsknings- och utvecklingsarbete.

Påverkan på företag

Förenklingen av beräkningsmodellen gör det mer lättillgängligt och mindre komplicerat för företag att dra nytta av FoU-avdraget. Företag kan dra av FoU-relaterade kostnader mot lönekostnader för att minska skattebördan och öka incitamenten för forskning och utveckling. Detta bidrar till att öka investeringarna i FoU-aktiviteter och därigenom främja innovation och konkurrenskraft.

Ökad tillgänglighet för små och medelstora företag

Förenklingen kan komma att vara särskilt fördelaktig för mindre företag som tidigare kan ha upplevt hinder på grund av komplexiteten i de tidigare reglerna.

Det är väldigt viktigt att hålla sig uppdaterad kring skattelagstiftning och regeländringar, för att kunna dra full nytta av tillgängliga skatteförmåner och andra incitament som hjälper dig och ditt företag.
Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO