Skip to main content

De fem vanligaste misstagen när du själv hanterar din företagsekonomi

Skriven av Ida Nilsson
28 August, 2023
Dela Nyhet

Här på Your CFO är vi experter på företagsekonomi med allt vad det innebär, men vi inser att alla såklart inte är det. Med en lista på de vanligaste misstagen hjälper vi dig att undvika dessa, och lyckas bättre med ditt företagande!

1. Bristande bokföring och dokumentation

Noggrann och korrekt bokföring ger dig en tydlig översikt över din företagsekonomi. Det ger dig den information du behöver för att kunna ta välgrundade beslut. Att misslyckas med detta, ger en rörig bokföring vilket leder till förvirring. Detta leder i sin tur till felaktig information, som vilket i sin tur leder till många olika typer av problem. Vikten av att dokumentera alla transaktioner och utgifter noggrant och korrekt kan inte nog understrykas, dels för att kunna spåra ekonomiska flöden och göra korrekta analyser, och dels för att inte hamna i problem hos Skatteverket.

2. Ignorera skatteplanering

Vikten av skatteplanering är något som många företagare underskattar. Just ordet “skatteplanering” får kanske vissa att dra öronen åt sig. Skatteplanering handlar om att förstå skatteregler och planera i förväg. Att inte göra detta resulterar i onödiga skatteutgifter (och i vissa fall straffavgifter). Som företagare är det ditt ansvar att ta hand om ditt företags ekonomiska välmående, och inte betala mer skatt än vad lagen kräver. Skatteplanering är därför en stor del av företagsekonomi, och ska inte ignoreras.

3. Brist på kassaflödeskontroll

Något av det absolut vanligaste och allvarligaste problemet är att inte hålla koll på sitt kassaflöde. Detta kan snabbt leda till likviditetsproblem, och göra att man inte kan betala alla utgifter i företaget trots att det går bra i det stora hela. Detta är otroligt vanligt i nystartade företag; du går med vinst, men har inte pengar i kassan att betala leverantörsfakturor eller löner. Att hålla koll på kassaflödet i ditt företag är därför otroligt viktigt.

4. Felaktig hantering av fakturor och betalningar

Leverantörsfakturor ska betalas i tid, men inte för tidigt. Inbetalningar för kundfakturor ska också ske i tid, men allra helst så tidigt som möjligt. Genom att hålla koll på detta så kan man påverka sitt kassaflöde positivt. Samtidigt håller du ordning på det som kallas för leverantörsreskontra respektive kundreskontra.
Att missa inbetalningar till leverantörer är allvarligt, och kan leda till att man inte längre får handla på faktura, eller inte handla alls. Det resulterar också i onödiga förseningsavgifter och dröjsmålsränta.
Att ha en strukturerad process på plats för fakturering och betalningar är A och O, och sparar mycket tid, pengar och emotionell stress.

5. Inte investera i digital ekonomihantering

Att använda digitala verktyg och program för bokföring, fakturering och redovisning sparar enormt mycket tid. Det är effektivt, minskar felmarginalen och miljövänligt. Undvik att lägga onödig tid på sådant som går att automatisera. Du får tid över till annat, och får även en bättre översikt samt en mer rättvisande bild av hur nuläget ser ut i ditt företag.

Om det finns något du undrar över, eller vill ha hjälp med så finns vi här för dig, bara ett mail bort. Hör gärna av dig, så listar vi ut tillsammans hur den bästa lösningen på din ekonomihantering skulle kunna se ut!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO