Skip to main content

Expertskatt förlängs

Skriven av Ida Nilsson
17 January, 2024
Dela Nyhet

Skattelättnaden för experter, forskare och nyckelpersoner, även kallad “expertskatt”, förlängs från att tidigare gällt i högst fem år till nu att omfatta högst sju år. Syftet med denna förändring är att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Här är en närmare förklaring och hur ett företag kan påverkas:

Expertskatt eller skattelättnad för experter

Expertskatt är precis vad det låter som; en särskild skatteåtgärd som riktas mot experter, forskare och nyckelpersoner inom företag. Skattelättnaden innebär oftast förmånliga skattevillkor för dessa personer för att göra det mer attraktivt för dem att arbeta i Sverige. 25 % av inkomsten som experten får är fri från skatter och sociala avgifter.

Förlängning från högst fem år till högst sju år

Tidigare var den maximala perioden för skattelättnaden fem år, men nu har den perioden förlängts till sju år som högst. De personer som omfattas av expertskatten kan dra nytta av dessa förmånliga skattevillkor under en längre tidsperiod.

Syfte: Stärka Sveriges internationella konkurrenskraft

Skatteförmånerna för experter och nyckelpersoner är en strategi för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft från utlandet. Genom att förlänga perioden för dessa skatteförmåner skapar man en mer gynnsam och långsiktig arbetsmiljö för internationella experter. Genom detta stärks Sveriges position på den internationella arbetsmarknaden.

Påverkan på företag

  • Attraktionskraft: Förlängningen av skatteförmånen ökar (förhoppningsvis) Sveriges attraktionskraft för experter och nyckelpersoner från utlandet. Detta är särskilt viktigt för företag inom branscher som är beroende av hög kompetens och specialisering.
  • Tillgång till expertis: Företag får lättare att rekrytera och behålla experter och nyckelpersoner, vilket för vissa företag är kritiskt för att driva innovation.
  • Internationell konkurrenskraft: Genom att skapa en mer fördelaktig miljö för internationella experter stärks Sveriges internationella konkurrenskraft och positionerar landet som en attraktiv plats för företag och investeringar.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO