Skip to main content

Energiskatt sänks på bensin och diesel

Skriven av Ida Nilsson
18 January, 2024
Dela Nyhet

Energiskatt på bensin och diesel sänks och reduktionsplikten för bensin och diesel minskas till 6%. Detta kan komma att påverka ditt företags kostnader för bränsle.

Energiskatt på bensin och diesel

Energiskatt är en skatt som tas ut på olika former av energibärare, inklusive bränslen som används i fordon, såsom bensin och diesel. Energiskatten infördes i Sverige år 1951, och var då på 1 öre per kWh. 2024 är den 53,5 öre per kWh (inklusive moms).

Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Precis som titeln beskriver så sänks skatten på både bensin och diesel. Det innebär att företag som använder dessa bränslen kommer att betala mindre i energiskatt för varje liter bränsle de köper.

Reduktionsplikt för bensin och diesel minskas till 6%

Reduktionsplikt avser kravet på att minska mängden växthusgasutsläpp från bränslen. Att minska reduktionsplikten betyder att kravet på att ställa om till grönare alternativ inte är lika strikt. I praktiken betyder detta att Sveriges utsläpp från inrikes transporter spås öka med 4 miljoner ton koldioxid, jämfört med 2023. Om detta fortsätter på samma sätt så kommer det i praktiken bli omöjligt för regeringen att nå klimatmålen år 2030. Man skulle kunna undra vart detta passar in i Sverige genomförande av Agenda 2030.

Påverkan på företag

Företag som är beroende av bensin och diesel i sin verksamhet påverkas på följande sätt:

  • Lägre kostnader för bränsle: Sänkningen av energiskatten på bensin och diesel kommer att resultera i lägre kostnader för företagen när de köper bränsle.
  • Ökad lönsamhet: Minskade kostnader för bränsle kan öka företagets lönsamhet genom att minska driftskostnaderna.
  • Positiv effekt på transporter: Företag inom transportsektorn, logistik och andra branscher som är starkt beroende av bränsle kan dra nytta av sänkta kostnader och förbättrad konkurrenskraft.

Hur det påverkar miljön är dock en helt annan femma. Vill man kan man läsa mer om det HÄR, men i korta drag; mer översvämningar, svårare torka, Norrland får klimat som Skåne. Man kan hoppas på att andra beslut tas 2025 som istället uppmuntrar till grönare omställning, eftersom Norrland är underbart precis som det är!

Varför detta beslutet har tagits

  • Minskningen av energiskatten och reduktionsplikten är en del av regeringens strategi för att stödja företag och minska kostnaderna för företagsdrift.
  • Det mildrar även effekterna av ökande bränslepriser, på grund av faktorer som geopolitiska händelser och globala marknadsförändringar.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO