Skip to main content

Allframtidsupplåtelse – höjt belopp

Skriven av Ida Nilsson
18 January, 2024
Dela Nyhet

Beloppet för omkostnadsberäkning vid engångsersättning för allframtidsupplåtelser höjs från 5 000 kr till 12 000 kr, vilket kan påverka ekonomin vid sådana överlåtelser.

Allframtidsupplåtelse?

Allframtidsupplåtelse är en term som ofta används inom skatt och ekonomi. Det avser överlåtelse av rättigheter som sträcker sig över en längre tidsperiod, ofta in i framtiden. En part överlåter sina rättigheter, exempelvis användningen av ett patent, för en längre tid, vanligtvis flera år framöver. En omkostnadsberäkning används ofta för att bestämma det belopp som ska tas upp som kostnad för överlåtaren, och intäkt för mottagaren.

Höjt belopp för omkostnadsberäkning

Beloppet som används för att beräkna omkostnaderna vid sådana överlåtelser har ökat från 5 000 kr till 12 000 kr. Inga konstigheter egentligen; innan höjningen var omkostnadsbeloppet begränsat till 5 000 kr. Det innebar att överlåtaren kunde dra av upp till detta belopp, och mottagaren kunde bokföra intäkter upp till samma belopp. Nu är detta beloppet höjt till 12 000 kr.

Påverkan på företag

  • Ökade kostnader för överlåtelser: Den höjda omkostnadsberäkningsgränsen kan öka kostnaderna för företagen vid genomförande av sådana överlåtelser.
  • Ekonomisk påverkan: Företagets ekonomi kan påverkas beroende på antalet och omfattningen av allframtidsupplåtelser som företaget är inblandat i.
  • Påverkan på budget och strategi: Företag kan behöva justera sina budgetar och strategier för att hantera de ökade omkostnaderna som är förknippade med dessa överlåtelser.

Varför detta beslutet har tagits

  • Anpassning till marknadsförändringar: För att spegla förändringar i marknadsförhållanden och kostnadsnivåer.
  • Stödja affärsverksamhet: För att stödja företag som är involverade i långsiktiga överlåtelser och främja affärsverksamhet.
  • Lagstiftningsändringar: Som en del av bredare lagstiftningsändringar för att anpassa sig till ekonomiska och affärsmässiga förändringar.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO