Skip to main content

SNI-kod – vad är det?

Skriven av Ida Nilsson
6 February, 2024
Dela Nyhet

SNI står för Standarden för Svensk Näringsgrensindelning. Men vad är en SNI-kod, och varför är det så viktigt? SNI är en viktig statistisk standard som används för att klassificera företag och arbetsställen baserat på deras ekonomiska aktiviteter. Det är avgörande för ekonomisk statistik och möjliggör jämförelser och analyser både nationellt och internationellt samt över tidsperioder. Dessutom kan det användas för administrativa ändamål.

Inhämtning av SNI-kod av Skatteverket

SCB (Statistiska Centralbyrån) är ansvarig för SNI-klassificeringen, medan Skatteverket samlar in SNI-koder när företag registrerar sina verksamheter. För att underlätta för företag att hitta rätt SNI-kod finns SCB:s söksystem, SNI-Sök. Skatteverket delar därefter information om SNI-koder med SCB:s allmänna företagsregister, vilket är offentligt tillgängligt och kan spridas via olika plattformar, inklusive internetbaserade tjänster. Klicka HÄR om du vill kika på hur näringsgrensindelningen ser ut.

SNI i ett internationellt sammanhang

SNI är en del av ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer och bygger på EU:s näringsgrensstandard NACE. Den nuvarande versionen av SNI kallas SNI 2007, medan den motsvarande EU-versionen benämns NACE Rev. 2. Statistik baserad på NACE är jämförbar på europeisk nivå och delvis även internationellt. Användningen av NACE är obligatorisk inom det europeiska statistiksystemet, och den nationella versionen godkänns av EU.

Identitet och skillnader mellan SNI och NACE

SNI och NACE är helt identiska på de fyra första nivåerna (avdelning, huvudgrupp, grupp och undergrupp), men SNI har en femte nivå som är en svensk tilläggsnivå. I Sverige finns 821 SNI-koder på den femte nivån, medan NACE Rev. 2 har 615 koder.

SNI 2007 ersatte tidigare versioner och för närvarande pågår en översyn. Klassifikationen är avgörande för att förstå och rapportera företags ekonomiska aktiviteter. Det finns möjligheter att få nycklar och koder för olika versioner via SCB:s Klassifikationsdatabas.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO