Skip to main content

Periodiseringsfond – något för dig?

Skriven av Ida Nilsson
19 February, 2024
Dela Nyhet

En periodiseringsfond är ett verktyg som både aktiebolag och enskilda firmor kan använda sig av. Det möjliggör att företag kan jämna ut skatten mellan räkenskapsåren genom att skjuta upp beskattningen av vissa intäkter eller kostnader till senare beskattningsår. Det är ett bra sätt om man vill undvika stora svängningar i hur mycket man betalar i skatt om resultatet varierar mycket från år till år.

Varför används de?

Periodiseringsfonder används för att skapa stabilitet och förutsägbarhet i skattehanteringen för företag. Genom att jämna ut skatteeffekterna över tid kan företagen undvika plötsliga skattemässiga höjdhopp och hålla en jämnare likviditet. Det ger företagen möjlighet att anpassa beskattningen efter deras faktiska ekonomiska förhållanden, även efter räkenskapsårets slut.

Hur påverkar de resultatet?

Enkelt sagt; med en periodiseringsfond kan du skjuta en del av resultatet framför dig. Vill man så kan man alltså skapa en jämnare fördelning av skatten över flera år. Exempelvis kan ett aktiebolag välja att periodisera kostnader från ett år med högre vinst till ett år med lägre vinst för att minska skattebelastningen.

Hur mycket kan man sätta av till periodiseringsfond?

Har du enskild firma så får du lov att avsätta maximalt 30 % av vinsten. I aktiebolag är maxgränsen däremot 25 %. Som sagt så är detta absoluta maxtaket, men man måste inte alltid ta i så man spricker. Fundera över vilken effekten blir av det du sätter av. Behöver du inte maxa, så gör inte det. Det är alltid bäst att vara försiktig.

När måste man återföra periodiseringsfonden, och vad har det för effekter?

Periodiseringsfonden måste återföras till beskattning senast det sjätte beskattningsåret efter året som avsättningen till fonden gjordes. Det går självklart att återföra tidigare än så, och du måste inte återföra en hel avsättning, utan kan återrföra delar av en. Det är alltid den äldsta avsättningen som ska återföras, så du kan inte återföra förra årets avsättning, om du har en avsättning som är äldre än så.

När du återför en avsättning så kommer det skattemässiga resultatet att öka med det återförda beloppet. Det är på detta sättet som man (förhoppningsvis) jämnar ut resultat över räkenskapsåren.

När är det en bra idé att använda periodiseringsfond?

Det är en bra idé att använda periodiseringsfond när företaget har varierande resultat över tid. Finns det år med hög vinst och år med lägre vinst, eller kanske till och med förlust (knock on wood) så kan periodiseringsfonden användas för att jämna ut beskattningen och skapa en jämnare skattebelastning mellan åren.

När ska man undvika att använda periodiseringsfond?

Företag bör undvika att använda periodiseringsfond om de har en stabil ekonomi och förutsägbara resultat. I sådana är periodiseringsfond bara onödigt arbete utan egentligen ekonomisk fördel.
Att inte vilja betala mycket skatt är INTE en tillräcklig anledning till att använda sig av periodiseringsfond. Du kommer få betala precis lika mycket i skatt, men du skjuter upp det. “Det är mitt framtida jags problem” kanske du tänker, men vi kan nästan lova dig att du i framtiden inte är så nöjd, när du plötsligt står med en beskattning som är högre än vad den skulle ha varit (på grund av återföring av periodiseringsfond).

Summering

Använd gärna periodiseringsfonder, men gör det med måtta och med hjärna. Fundera över hur framtiden för ditt företag ser ut, och ta beslut utefter det. Om du är osäker på ifall det är fördelaktigt eller inte så är det en bra idé att höra av sig till en av våra redovisningskonsulter.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO