Skip to main content

Moms för småföretag – en liten guide

Skriven av Ida Nilsson
29 September, 2023
Dela Nyhet

Hantering av moms är en viktig del av verksamheten för småföretag i Sverige. Här är en guide som ger en kort beskrivning av momssystemet och ger tips om hur man samlar in, redovisar och betalar moms korrekt.

Vad är moms?

Moms (eller mervärdesskatt) är en skatt som läggs på varor och tjänster som säljs. Momsen betalas av det som kallas slutkonsument, alltså privatpersoner. Företag måste samla in och redovisa moms till Skatteverket. För en del kan detta upplevas som krångligt, men här förklarar vi hur du ska gå tillväga.

Steg 1: Registrering

Det första steget för småföretagare är att registrera sig för moms hos Skatteverket. Det finns möjlighet till momsbefrielse om din årliga omsättning understiger tröskelvärdet. Detta gäller för första beskattningsåret, eller de två närmast föregående åren. Detta tröskelvärde kan ändras årligen, så det är viktigt att hålla dig uppdaterad om de aktuella gränserna. 2023 var tröskelvärdet 80 000 kr. Man kan självklart registrera sig för moms även om omsättningen inte överstiger värdet. Det rekommenderar vi att man gör – målet är att i framtiden sälja långt över 80 000, eller hur?
Läs gärna mer om detta på Skatteverkets hemsida.
Du kan med fördel använda dig av Verksamts onlinetjänst, som hjälper dig att momsregistrera ditt företag.

Steg 2: Fastställ momssatsen

Det är viktigt att fastställa rätt momssats för de produkter eller tjänster du tillhandahåller. 25 % moms gäller för nästan alla varor och tjänster, men det finns undantag.
12 % gäller för livsmedlen, restaurangbesök, hotellbesök, och konst som du köper direkt från konstnären.
6 % gäller för tryckt media (tidningar, böcker), transport inom landet (buss, tåg, buss, flyg, båt), konserter och annat. Vanligtvis så gäller 6% på det allra mesta inom kulturområdet.
Som företagare har du förhoppningsvis koll på vilken momssats du säljer för, men är du osäker är du varmt välkommen att höra av dig.

Steg 3: Så här samlar du in moms

För att samla in moms från dina kunder måste du inkludera den korrekta momssatsen på dina fakturor, eller på dina kvitton. Har du en moms på 25 procent och din faktura är på 1 000 kronor, bör momsen vara 250 kronor. Kunderna betalar detta momsbelopp ovanpå priset på varor eller tjänster. Det är alltså mycket viktigt att ha momsen med i beräkningen när det gäller prissättning av dina varor, så att din vinstmarginal inte tar stryk.

Steg 4: Redovisa moms

För att redovisa moms till Skatteverket måste du regelbundet deklarera momsen. Detta görs normalt varje månad eller kvartal, beroende på ditt momsregistreringsstatus. Vissa företag kvalificerar sig också för att endast deklarera momsen en gång per år.
I momsdeklarationen redovisar du den moms du har samlat in från dina kunder och den moms du har betalat på inköp och utgifter. Därefter betalar du mellanskillnaden till eller får tillbaka moms från Skatteverket.

Steg 5: Håll noggrann koll

För att förenkla momsredovisningen är det viktigt att hålla noggranna register över dina försäljningar, inköp och utgifter. Detta görs enklast genom att använda ett bra bokföringsprogram (typ Fortnox). I detta program finns ett riktigt bra stöd för momshantering, och redovisning till Skatteverket.

Tips för effektiv momshantering:

  • Automatisera processen: Använd bokföringsprogram eller mjukvara för att automatisera beräkningar och momshanteringen.
  • Planera för momsbetalningar: Spara pengar för att täcka dina momsåtaganden när de förfaller.
  • Förstå momssatserna: Se till att du känner till de korrekta momssatserna för dina produkter eller tjänster.
  • Be om råd: Om du är osäker på momshanteringen, rådfråga oss!

Sammanfattningsvis så är det nödvändigt att hantera moms på ett korrekt sätt, för att undvika böter och problem med Skatteverket. Genom att följa våra steg och vara noggrann med din momshantering säkerställer du att ditt företag inte hamnar i onåd hos Skatteverket. Det är också fördelaktigt att rådfråga en redovisningskonsult eller skatteexpert för att säkerställa att momsen hanteras korrekt i just ditt företags specifika situation.

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO