Skip to main content

Avdrag för hemmakontor

Skriven av Ida Nilsson
15 February, 2024
Dela Nyhet

Sedan framfarten av Covid-19 och pandemin, har allt fler människor övergått till att arbeta från sina hemmakontor. Detta medför naturligtvis vissa utgifter, men det kan vara förvirrande att veta vad som faktiskt kan dras av. Gäller det internet? Möbler? Till och med kaffekostnader? Nedan kommer vi att utforska reglerna kring skatteavdrag för hemmakontor och försöka klargöra vad som är möjligt att dra av.

Under 2020, stängde många arbetsplatser och många anställda tvingades anpassa sig till att arbeta från sina temporära hemmakontor. Detta ledde till en ny trend där arbetsgivare nu, även efter pandemin, erbjuder sina anställda möjligheten att arbeta hemifrån. Vissa företag har till och med övergett sina egna kontorslokaler helt och hållet för att låta alla anställda arbeta på distans.

Så, att inreda och upprätthålla en arbetsplats hemma är naturligtvis förknippat med kostnader, och under de senaste åren har många undrat över vilka utgifter som går att dra av i deklarationen.

Kriterierna för att kunna göra avdrag för hemmakontor (som privatperson)

Det är inte omöjligt att ha rätt till avdrag för ditt hemmakontor, men Skatteverket har strikta regler när det kommer till arbetsplatser i bostaden. För att kunna göra avdrag krävs det att din arbetsgivare inte tillhandahåller en arbetsplats åt dig och att det finns ett tydligt behov av ett arbetsrum i din bostad. Men kraven slutar inte där.

Ditt hemmakontor får endast användas för arbete och inget annat. Dessutom ska kontoret eller arbetsrummet inte vara en del av ditt bostadsutrymme och det är fördelaktigt om det är åtskilt från resten av din bostad och har en egen ingång. Om inte detta är fallet, måste rummet vara inrett på ett sådant sätt att det klart fungerar som en arbetsplats. Vanliga kontorsmöbler ger vanligtvis inte rätt till avdrag enligt Skatteverket.

Om du uppfyller samtliga dessa kriterier kan du göra avdrag för ditt arbetsrum i hemmet, inklusive kostnader för el och uppvärmning, men fasta avgifter som elnätsavgifter går inte att dra av.

För företagare gäller andra regler

Om du driver ditt eget företag, är det enklare att göra avdrag för hemmakontoret. Du kan göra ett schablonavdrag även om du inte har ett särskilt arbetsrum. För hyres- eller bostadsrätter kan du dra av 4 000 kronor per år, medan du som bor i en villa kan dra av 2 000 kronor. För att kunna göra detta avdrag måste du arbeta minst 800 timmar per år från ditt hemmakontor. Alternativt kan du välja att göra avdrag för de faktiska kostnaderna istället för schablonavdraget.

Avdrag för möbler

Möbler är något som ofta diskuteras när det handlar om att inreda ett hemmakontor. Om du har behövt köpa en ny stol, skrivbord eller belysning för ditt arbetsutrymme hemma, är det tyvärr svårt att få avdrag för dessa kostnader, om du inte uppfyller de strikta kraven som tidigare nämnts. Anledningen till detta är att det är svårt att avgöra om möbeln endast används i arbetsrelaterade sammanhang. Oavsett om du faktiskt använder möbeln uteslutande för arbete, är det sällan godkänt enligt skatteverket.

Avdrag för internet

Internet är i de allra flesta fall en nödvändig komponent för att kunna arbeta hemifrån. Det kan vara möjligt att göra avdrag för internetkostnader, men även här finns specifika krav som Skatteverket sätter upp för att internet ska vara avdragsgillt, bland annat att det inte ska användas för privat bruk.

Internetavdrag i speciella fall

Normalt sett anses en internetanslutning hemma vara en personlig levnadskostnad som inte kan dras av. Det finns dock ett undantag. Om du kan bevisa att ditt arbete hemifrån kräver en betydligt snabbare uppkoppling än vad du tidigare hade, kan du ha rätt att göra avdrag för de extra kostnaderna. Det krävs också att din arbetsgivare inte är villig att täcka de extra internetkostnaderna.

Avdrag för frukt och kaffe

Många har tidigare fått tillgång till kostnadsfria förmåner som kaffe, frukt och andra ätbara varor på sin arbetsplats. Nu när vi arbetar hemifrån, skulle det inte vara rimligt att kunna göra avdrag för dessa utgifter, eller hur? Tyvärr är svaret nej. Du har ingen rätt att bli ersatt för det du tidigare fick gratis på arbetsplatsen, oavsett hur många koppar kaffe du måste ha för att klara arbetsdagen.

Fortsatt fundersam?

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO