Skip to main content

3:12 reglerna: Utredning ändras och utökas

Skriven av Ida Nilsson
28 January, 2023
Dela Nyhet

Ändra 3:12 reglerna

Det pågår diskussioner om att ändra 3:12-reglerna, men ännu finns ingen klarhet kring huruvida och i så fall hur de kommer att ändras. En utredning tillsattes av regeringen 2019 för att se över reglerna, men den har ännu inte presenterat några konkreta förslag. Det är därför fortsatt oklart vad förändringarna i 3:12-reglerna, om det blir några, kommer att innebära för företag och företagare i Sverige.

Inte längre aktuellt

Vad som inte längre är aktuellt är utredningen om en “justerad skattesats” på utdelning och kapitalvinst. Den “justerade skattesatsen” har tolkats som en höjning av många. De de flesta av oss är ganska lättade att just den delen av utredningen inte längre är aktuell. Istället ska kommittén analysera hur 3:12-reglerna kan förändras för att små och medelstora företag ska få bättre villkor för att växa, anställa och attrahera kapital. Utredningen har också blivit förlängd från 30 november 2022 och förväntas lämna sina förslag den 29 mars 2024. Ett nytt lagförslag kan vara på plats tidigast till inkomståret 2025.

Positiv nyhet

En positiv nyhet är att utomståenderegeln nu också inkluderas i utredningen. Dess tillämpning har nyligen gått emot syftet med bestämmelsen och inneburit en högre beskattning för många fåmansdelägare. Förhoppningsvis kan lagstiftaren förekomma utredningen och justera utomståenderegeln om Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om dess tillämpning.

Sammanfattningsvis innebär de nya direktiven att utredningen framöver fokuserar på att förenkla 3:12-reglerna och ytterligare förbättra villkoren för små och medelstora företag utan att justera skattesatsen på utdelning och kapitalvinst. Detta kan ge mer stabilitet för företagare som tidigare var osäkra på vilken skattesats som skulle gälla för framtida utdelningar. Detta gillar vi; mer stabilitet åt Sveriges småföretagare!

Har du funderingar kring hur 3:12 reglerna påverkar dig, och beskattningen på din utdelning? Vi finns redo för att svara på dina frågor. Hör av dig!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO