Skip to main content

Skatteverket hanterar utbetalning av elstöd till företag

Skriven av Ida Nilsson
23 February, 2023
Dela Nyhet

Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att betala ut elstöd till företag som bedriver verksamhet i elområde 3 och 4. Företag som är berättigade till stödet kan ansöka om det via en e-tjänst som kommer att öppna den 30 maj 2023. Enligt förslaget från regeringen kan ett företag få upp till 20 miljoner kronor i stöd.

Elstödet är tillgängligt för näringsidkare och juridiska personer med eluttagspunkt i elområde 3 och 4. Det maximala beloppet som ett företag eller en koncern kan få är 20 miljoner kronor, och pengarna kommer att betalas ut till företagets skattekonto.

Stödets storlek, upp till det maximala beloppet, baseras på hur mycket energi som har förbrukats i uttagspunkten under tidsperioden oktober 2021 till september 2022.

Marie Elmnäs, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, säger att “företag som söker stöd får inte vara på obestånd eller ha skulder hos Kronofogden, de måste ha betalat sina skatter och de ska ha deklarerat för att nämna några av de krav som ställs.”

Företag i elområde 4 kommer att få 79 öre per förbrukad kilowattimme i elstöd, medan företag i elområde 3 kommer att få 50 öre. Företag som bara har ellutagspunkt i elområde 1 och 2 kommer inte att få något stöd. För att vara berättigade till elstödet måste näringsidkare och juridiska personer ha haft ett giltigt elnätsavtal i antingen elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Ansökningar om stöd ska göras digitalt via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats från den 30 maj till den 25 september 2023.

Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm, säger att de är väl förberedda för att hantera ansökningarna och kommer att behandla de flesta ansökningarna maskinellt. För att göra detta måste ansökningarna innehålla korrekta uppgifter, vara fullständiga och företaget måste ha ett skattekonto samt ha angett ett mottagarkonto för automatisk utbetalning och inte ingå i en koncern.

Förslaget till förordning som reglerar förutsättningarna för att få elstöd till företag och regler för ansökan remitteras nu av Klimat- och näringslivsdepartementet, samtidigt som Finansdepartementet remitterar nödvändiga lagändringar för att Skatteverket ska kunna administrera stödet.

Osäker på hur du ska gå tillväga för att söka elstöd? Hör av dig!

Dela Nyhet

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO