Skip to main content

Nya skatteregler – kan träda i kraft redan 1 januari 2023

Skriven av Ida Nilsson
25 November, 2022
Dela Nyhet

Skatt är otroligt spännande, tycker vi, men vi är också medvetna om att alla inte delar vår åsikt. För er som inte sitter och uppdaterar Skatteverkets hemsida dagligen har vi här samlat lite nyheter inför det nya året.

Höjning av schablonavdrag

Det föreslås en höjning av schablonavdraget för arbetsresor med egen bil. I skrivande stund ligger avdraget på 18,50 kr/mil, men går förslaget igenom höjs avdragsrätten till 25 kr/mil från och med 1 jan 2023.

Förmånsbil

Har man en förmånsbil via företaget så kan även avdraget för drivmedel till arbetsresor höjas från dagens 6,50/mil för dieseldrivna bilar respektive 9,50/mil för bensin- etanol- eller eldrivna bilar till 12 kr/mil. Har man en bil som drivs till 100% av el så ligger avdraget kvar oförändrat på 9,50 kr/mil.

Milavdrag elbil

Lite tråkigt är det att milavdraget för elbil inte höjs, men det finns goda nyheter för er med elbil! I nuläget ska de som laddar sin egen bil, eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen, förmånsbeskattas. Ett av förslagen regeringen lagt fram är att denna förmånsbeskattning ska slopas fram till sista juni 2023. Detta förslag är i nuläget ute på remiss, och kommer att bli tydligare längre fram.

Solceller

Till er som funderat på solceller finns det också goda nyheter! Skattereduktionen för privatpersoner, kallad ”gröna avdraget” förstärks ytterligare. ”Gröna avdraget” är en skattereduktion för att uppmuntra till installation av så kallad grön teknik, exempelvis laddningspunkter för elbilar, solceller och system för att lagra egenproducerad el. Reduktionen går från 15 % till 20 % på kostnader för arbete och material för installation av solceller. Avdraget för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år, och görs direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket, som vid ROT- och RUT- avdrag.

65+

Har man fyllt 65 år så kan det vara trevligt att veta att grundavdraget och jobbskatteavdraget höjs, vilket leder till sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Hur stort avdraget blir beror på inkomst. Detta förslag föreslås träda i kraft i 1 januari 2023.

Brytpunkt statlig inkomstskatt

Brytpunkten för den statliga inkomstskatten kommer också att höjas, från nuvarande ca 46 200 kr/månad till ca 51 150 kr.

Är ni sugna på att justera er lön efter årsskiftet, så är ni varmt välkomna att höra av er!

Dela Nyhet

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO