Skip to main content

NE-bilaga och förenklat årsbokslut

Skriven av Ida Nilsson
15 March, 2024
Dela Nyhet

Under maj månad (specifika datum varierar årligen) är det dags för dig som driver ett mindre företag att lämna inkomstdeklarationen.

Inkomstdeklaration för företag

Under våren är det dags för inkomstdeklaration för ditt mindre företag. Detta sker oftast i samband med din personliga deklaration. Redan i februari/mars börjar det bli dags att avsluta bokföringen för det föregående om ditt räkenskapsår följer kalenderåret, och avslutas 31/12. För dig med brutet räkenskapsår gäller lite andra datum.

Att slutföra bokföringen för det föregående räkenskapsåret inför deklarationen innebär att alla händelser från det gångna året har bokförts och momsredovisningen har skickats in. Momsredovisningen och dokumentation för alla poster i balansräkningen utgör vanligtvis den största delen av detta arbete.

Förenklat årsbokslut

Som enskild firma har du möjlighet att använda ett förenklat årsbokslut, sålänge som din omsättnings inte överstiger 3 mkr. Detta bokslut används som grund vid upprättandet av din NE-bilaga.

Vad ingår i ett förenklat årsbokslut?

  • En balansräkning som redovisar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital vid räkenskapsårets slut.
  • En resultaträkning som redovisar intäkter, kostnader och resultat för det gångna räkenskapsåret.

Vad är en NE-bilaga?

Enskilda firmor deklarerar genom en NE-blankett. Du använder siffrorna från din resultat- och balansräkning. Om du har använt Skatteverkets webbplats för att skapa ditt förenklade årsbokslut kan du importera dina siffror direkt till din NE-bilaga, antingen manuellt eller genom ett val.

För enskilda firmor med en nettoomsättning på upp till 3 miljoner kronor är det möjligt att välja att deklarera enligt K1-reglerna, vilket vanligtvis kallas förenklat årsbokslut. Ett förenklat årsbokslut innebär i huvudsak enklare regler för bokslutsupprättelse. När det förenklade årsbokslutet är klart ska dina siffror sedan överföras till NE-bilagan eller blankett 2150. En kopia av NE-bilagan ska också sparas för bokföringen.

Vad är skillnaden mellan NE-bilaga, förenklat årsbokslut och årsredovisning för enskild firma?

Det kan finnas viss förvirring kring NE-bilagan, förenklat årsbokslut och årsredovisning för enskild firma (vilket är fullt förståeligt, men vi ska försöka att hjälpa till här).

Vid användning av förenklat årsbokslut måste vissa bokföringsmässiga justeringar göras, såsom avskrivningar på tillgångar och justeringar av icke avdragsgilla kostnader. Alla dessa justeringar sammanställs sedan i NE-bilagan. NE-bilagan representerar det “färdiga” förenklade årsbokslutet.

En årsredovisning för enskilda firmor är vanligtvis samma som den deklaration som lämnas in. Vissa enskilda firmor kan dock vara skyldiga att lämna in en separat årsredovisning. I de flesta fall är det tillräckligt att skriva ut din balans- och resultaträkning och förvara den i din bokföringspärm.

Hur upprättar jag en NE-bilaga/NE-blankett?

Det finns flera sätt att skapa din NE-bilaga.

Eftersom det är dina bokförda siffror som ska användas i NE-bilagan kan du använda din resultat- och balansräkning för att fylla i siffrorna. Du ska använda de slutliga siffrorna, efter alla bokslutsjusteringar, när du fyller i NE-bilagan. Att veta vilken siffra som ska fyllas i i vilket fält kan vara utmanande och det kan ta tid för den som inte är van vid detta. Vill man ha hjälp får man gärna höra av sig, allra helst till oss (klicka här).

Ett annat sätt är att använda Skatteverkets guide för förenklat årsbokslut. Guiden genererar en NE-bilaga baserat på dina inmatade uppgifter. Men även här kan det kännas utmanande att fylla i NE-bilagan eftersom guiden erbjuder flera alternativ som inte är relevanta för alla verksamheter.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än att slita ditt hår, och fundera på om du fyllt i rätt box i din NE-bilaga?? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Dela Nyhet

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO