Skip to main content

Julgåvor

Skriven av Ida Nilsson
1 November, 2021
Dela Nyhet

Nu när julen närmar sig är det vanligt för företagare att visa kunder och personal uppskattning genom någon form av julgåva. Här kan du läsa vad som gäller kring just julgåvor under 2021.

Julgåvor till personalen

Julgåvor till personalen är skattefria endast om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grupp av de anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter. För beskattningsåret 2021 får julgåvan enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 500 kr inklusive moms för att vara skattefri. Fraktkostnader räknas inte in i värdet. Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet (pris till konsument) för gåvan överstiger beloppsgränsen. Dessutom blir det arbetsgivaravgifter på den skattepliktiga julgåvan. Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar, om den ska vara skattefri för den anställde.

Lämnas en gåva till välgörande ändamål i de anställdas namn (vilket i så fall förutsätter att de anställda godkänt eller begärt detta) är den skattepliktig för de anställda. Detta jämställs nämligen med att de anställda fått pengar som de skänkt bort. Om företaget själv väljer att skänka pengar till ideella föreningar är den skattefri för den anställde, men normalt inte avdragsgill för företaget.

Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.

Under perioden 1 juni –31 december 2021 kan arbetsgivare ge en ”extra” skattefri gåva (”coronagåva”) värd 2 000 kr inklusive moms till sina anställda. I juletider går det bra att kombinera Coronagåvan med julgåvan. Det sammanlagda värdet får då inte överstiga 2 500 kr inklusive moms.

Julgåvor till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och som syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 300 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (t ex jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet.

Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla även om de ges i juletid. Som reklamgåvor räknas artiklar med ett lågt värde och som har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Det kan också vara enklare presentartiklar (t ex almanackor, termosar, väskor, golfbollar) som är försedda med det givande företagets logotype. Enligt Skatteverket är beloppsgränsen för reklamgåvor också 300 kr exklusive moms.

Har du fortfarande frågor eller funderingar kring vad det här kan innebära för ditt bolag och dina anställda? Tveka inte att slå oss en signal eller skicka iväg ett snabbt mail till din kontaktperson hos oss eller till info@yourcfo.se!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO