Skip to main content

Bokslut – vad gäller i EF och AB?

Skriven av Ida Nilsson
14 March, 2024
Dela Nyhet

Känner du dig stressad för att ditt bokslut inte är klart än? Om ditt räkenskapsår är samma som vår kalenderår och slutar den 31/12, behöver du inte känna någon stress att ha allt klart redan nu. Du kan ta det lugnt och njuta av det som förhoppningsvis snart är vår.

Tidpunkten för när ett bokslut måste vara klart varierar beroende på vilken typ av företag du driver. För enskilda firmor sammanfaller det vanligtvis med deklarationen. Har du väldigt mycket som du måste få klart kan du ansöka om anstånd, och få lite längre tid på dig. Om du driver ett aktiebolag måste du vanligtvis lämna in det till Bolagsverket senast 7 månader efter att året har avslutats. För exakta datum som gäller för din situation, kan du hänvisa till Skatteverkets kalender för företag.

Vad innebär ett bokslut?

När räkenskapsåret är över är det dags att summera alla affärstransaktioner för att få en korrekt bild av hur företaget har presterat. Detta kallas bokslut. Bokslutet är inte bara ett beslutsunderlag för framtida beslut och strategier utan måste också rapporteras till myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket.

Bokslutet måste antingen vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Årsredovisningen, som är mer omfattande, lämnas in till Bolagsverket och blir en offentlig handling.

Skillnader mellan bokslut för olika företagsformer

Beroende på vilken typ av företag du driver, krävs olika dokument i bokslutet.

För aktiebolag är det en årsredovisning som ska lämnas in till Bolagsverket. För handelsbolag eller kommanditbolag kan det vara antingen en årsbokslut eller en årsredovisning beroende på företagets storlek. Enskilda firmor upprättar antingen ett förenklat årsbokslut eller en årsredovisning beroende på omsättningen. Läs mer om vad som gäller för enskilda firmor på Verksamt. För ekonomiska föreningar krävs en årsredovisning. Mer detaljer om vad som gäller för olika företagsformer finns tillgängligt på Verksamts webbplats.

Hur gör man ett bokslut?

Att sammanställa ett årsbokslut eller en årsredovisning innebär att summera alla affärstransaktioner för året, inklusive resultaträkning och balansräkning. Detta innebär att den löpande bokföringen måste vara korrekt och uppdaterad. Innan alla transaktioner kan sammanställas är det viktigt att säkerställa att balanskontona är korrekta.

Kontroll av balansräkningen är nödvändig innan resultaträkningen kan avslutas, eftersom eventuella justeringar påverkar företagets resultat.

Checklista för bokslut

 1. Se till att alla bokföringsunderlag är i ordning
  Enligt bokföringslagen måste alla kvitton, fakturor och övriga affärsdokument vara korrekt organiserade och sparade på rätt sätt. Om du får dokument elektroniskt bör de sparas i digital form, i enlighet med originalen. Det är tillåtet att skriva ut dem (men det förstår vi inte varför man skulle vilja göra), men originalet måste sparas.
 2. Jämför och stäm av balansräkningen
  Kontrollera att saldona på bankkonton samt konton för skatt, moms och arbetsgivaravgifter överensstämmer. Detta kan göras genom att jämföra bokföringen med bankutdrag och deklarationer du lämnat till Skatteverket.
 3. Inventera varulagret
  Varje år måste varulagret inventeras på balansdagen. Det är viktigt att identifiera eventuella skador eller föråldrade varor som kan påverka värdet.
 4. Granska inventarier och anläggningstillgångar
  Kontrollera inköp och försäljningar av inventarier under året och uppdatera inventarieregistret enligt behov. Notera att mindre inventarier kan bokföras som kostnader direkt medan större tillgångar måste skrivas av över dess nyttjandeperiod.
 5. Kontrollera periodiseringar och avskrivningar
  Periodiseringar innebär att intäkter och kostnader bokförs när de intjänas eller förbrukas, inte när de faktiskt redovisas eller betalas. Det är viktigt att granska fakturor som mottagits efter årsskiftet för att säkerställa att alla relevanta kostnader är inkluderade i bokslutet för det aktuella året.

Kan jag fortsätta bokföra under bokslutsarbetet?

Ja, du kan fortsätta med din löpande bokföring som vanligt.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det kan vara ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Dela Nyhet

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO