Skip to main content

Inflation är.. vadå?

Skriven av Ida Nilsson
15 March, 2024
Dela Nyhet

Inflation är ett ämne som diskuteras flitigt nuförtiden, då vi hör om höga inflationstal i Sverige och globalt. Men vad betyder det egentligen?

Kort och gott

Kort sagt, det avser ökningen av en varas värde eller minskningen av pengars köpkraft. Oavsett hur man ser på det så handlar det om pengars värde. Inflation innebär en allmän ökning av prisnivån, vilket resulterar i att samma mängd pengar kan köpa färre varor. Inflation uttrycks vanligtvis i procent.

Vad är “inflationstakt”?

Inflation innebär alltid en ökning av den generella prisnivån. Men när man talar om “inflationen är nu XX%” syftar man egentligen på inflationstakten. Detta avser ökningen av inflationen i procent under en viss tidsperiod. Till exempel, om två liter mjölk kostade 20 kr den 1:a juli förra året och inflationstakten är 10%, skulle mjölken kosta 22 kr den 1:a juli i år. Inflationstakten jämförs nästan alltid med samma period året innan.

Hur mycket är en bra inflation?

Enligt nationalekonomer är en bra inflation runt 2%, vilket också är det mål som Riksbanken strävar efter. En inflation på 2% anses vara gynnsam för att stödja den ekonomiska tillväxten och öka stabiliteten. Riksbanken kan reglera detta genom att höja eller sänka styrräntan. Om inflationen är för låg sänker Riksbanken räntan för att främja utlåning och konsumtion, vilket i sin tur stimulerar ekonomin. Å andra sidan, om inflationen är för hög, höjer Riksbanken räntan för att minska konsumtionen och kontrollera inflationen. Det är detta som vi varit med om en hel del det senaste – styrräntan går upp, och bankernas räntor på bland annat bolån går upp, och den svenska befolkningen får plötsligt väldigt mycket mindre pengar över varje månad.

Ett land som hade extrem inflation var Tyskland under mellankrigstiden, där de försökte lösa det hela genom att trycka mer pengar. Det ledde till vad som kallas för hyperinflation, och pengarnas värde störtdök. För att handla lite mjölk behövdes en skottkärra full med pengar.

Orsaker till ökad inflation

Inflationen tenderar att öka under högkonjunkturer när ekonomin är stimulerad och människor har mer pengar att spendera. Det finns ökad ekonomisk aktivitet, sysselsättning och företagstjänster, vilket leder till en ökning av priserna. Å andra sidan minskar inflationen under lågkonjunkturer när konsumenter sparar mer och konsumerar mindre på grund av ekonomisk osäkerhet.

Nyfiken på mer? Fortsätt att läsa fler artiklar hos oss HÄR. Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar till info@yourcfo.se eller på telefon 031-14 66 46.

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO