Skip to main content

Arbetsgivaravgift för 15–18 åringar: nedsättningen slopas

Skriven av Ida Nilsson
16 January, 2024
Dela Nyhet

Beslutet om att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgift för ungdomar mellan 15 och 18 år innebär en förändring i de ekonomiska incitamenten för arbetsgivare att anställa ungdomar inom denna åldersgrupp. Här kommer en förklaring och hur det kan påverka företag.

Arbetsgivaravgift:

Arbetsgivaravgiften är en skatt som arbetsgivare betalar baserat på de anställdas löner. Det är en procentuell del av lönen som går till olika sociala försäkringar och bidrag. I dagsläget ligger arbetsgivaravgiften (även kallat AGI) på 31,42 %.

Nedsättning av arbetsgivaravgiften för ungdomar:

Innan beslutet om slopningen gällde det tidigare en sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar mellan 15 och 18 år. Detta syftade till att göra det mer ekonomiskt fördelaktigt för företag att anställa ungdomar och på så sätt underlätta deras inträde på arbetsmarknaden.

Slopad nedsättning från och med 1 januari 2024:

Från och med den 1 januari 2024 slopas den tidigare nedsättningen av arbetsgivaravgiften för denna specifika åldersgrupp.

Det innebär att arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 15 och 18 år nu ökar till 31,42%, vilket är den vanliga arbetsgivaravgiftsnivån. Tidigare låg den på 10,21 %, vilket endast är ålderpensionsavgiften. Anställda som fyllt 66 år betalar fortsatt bara ålderspensionsavgiften på 10,21 %.

Påverkan på företag:

Företag som anställer ungdomar mellan 15 och 18 år kommer att få större lönekostnader på grund av högre arbetsgivaravgift jämfört med perioden när nedsättningen var i kraft.

Detta kan minska incitamenten för företag att anställa ungdomar inom denna åldersgrupp, särskilt om kostnaderna ökar utan motsvarande fördelar. För unga kan det därför bli svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, eftersom de konkurrerar med personer med längre erfarenhet.

Varför detta beslutet har tagits:

Beslutet att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar syftar att stärka de offentliga finanserna. Andra, mer effektiva åtgärder kan åtas, som ska främja en hög varaktig sysselsättning och goda villkor för företagande.

Regeringen har räknat fram att detta beslut kommer att resultera i en skatteintäkt på 1,25 miljarder kronor. Vi får hoppas att det används till något vettigt!

Sammanfattningsvis kommer detta beslut påverka företag genom att öka kostnaderna för att anställa ungdomar mellan 15 och 18 år. Detta påverkar i sin tur möjligheterna för ungdomar att få anställning inom denna åldersgrupp.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än ekonomi? Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO